Terugkeergarantie naar oude baan voor ieder raadslid

Terugkeergarantie naar oude baan voor ieder raadslid

Om politieke functies, zoals het raadslidmaatschap, toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor iedereen zou er een terugkeergarantie moeten komen voor alle werknemers. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “De verwachting is dan dat meer mensen een tijdelijke overstap naar een politieke functie zullen maken.”

Voldoende aanwas van geschikte kandidaten voor een politieke functie is volgens de minister van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van onze democratie. “Geschikte kandidaten uit het bedrijfsleven en de nonprofitsector zijn vaak niet bereid hun opgebouwde rechten en vooruitzichten als werknemer prijs te geven voor een onzeker bestaan in de politiek. Daarom kan politiek verlof met een terugkeergarantie voor alle werknemers politieke functies toegankelijker en aantrekkelijker maken”, schrijft de minister. Zij kondigt aan of een dergelijk verlof met terugkeergarantie wettelijk voor alle werknemers kan worden geregeld. “Zo kan een gelijk speelveld worden gevormd voor alle werknemers die actief willen worden in de politiek”.

Versoberde verlofregeling

Ambtenaren en werknemers uit het onderwijs hadden tot voor kort een voordeel doordat zij gemakkelijker vanuit een politieke functie konden terugkeren naar hun werk. Maar deze vorm van verlof is versoberd sinds de nieuwe afspraken in cao-regelingen. Volgens de minister kan de aantrekkelijkheid van het politiek ambt versterkt worden wanneer decentrale overheidssectoren de mogelijkheden voor politiek verlof voor de eigen overheidswerknemers weer op het oude niveau brengen.

Informeren

De minister wil richting en rondom de raadsverkiezingen van volgend jaar raadsleden en anderen, zoals griffiers en werkgevers, informeren op de bestaande mogelijkheden voor politiek verlof om zo actief te worden in een politieke functie. Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben werknemers recht op politiek verlof voor een politieke functie, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt omdat werknemers gevoelig zijn voor het argument van werkgevers dat het niet handig is voor werk en carriere als de werknemer zich tijdelijk bezig inzet voor een politieke functie.

De bekendheid over de mogelijkheden voor politiek verlof is beperkt, zo bleek vorig jaar uit een door het Nijmeegse bureau Daadkracht in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgevoerd onderzoek.

Meer informatie

Het overgrote deel van de raadsleden is onbekend met de mogelijkheid om verlof op te nemen voor het doen van raadswerk. Slechts een kwart van de raadsleden kent de wettelijke mogelijkheid om verlof op te vragen. Voor meer informatie, zie het onderzoek van Daadkracht.