Themabijeenkomsten: meedoen, meepraten en meebeslissen als ondervertegenwoordigde groep

Themabijeenkomsten: meedoen, meepraten en meebeslissen als ondervertegenwoordigde groep

Meedoen, meepraten en meebeslissen van ondervertegenwoordigde groepen is belangrijk voor de lokale democratie en duurzaamheid van het raadswerk. De vraag is: hoe doe je dat? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt een aantal digitale bijeenkomsten waarin de focus ligt op de ondervertegenwoordigde groepen zoals jonge raadsleden (t/m 30 jaar), vrouwelijke raadsleden en raadsleden met een migrantenachtergrond.

Jong in de Raad

Slechts zeven procent van de raadsleden is jonger dan dertig jaar. Dat maakt dat je een bijzondere inbreng kunt hebben in het raadswerk, maar ook dat je je in deze positie soms misschien eenzaam voelt. Tijdens de (online) bijeenkomsten heb je de mogelijkheid om andere jonge raadsleden te ontmoeten. Hier krijg je tips van (voormalige) raadsleden om je verder te ontwikkelen en goede start te maken voor het raadswerk de komende vier jaar.

Kleur in de Raad

De bijeenkomst Kleur in de Raad is erop gericht om het gesprek te voeren met raadsleden met een migratieachtergrond. Dit om zo te achterhalen welke belemmeringen er zijn en welke verbeterpunten wenselijk zijn om het meedoen, meepraten, meebeslissen en mee besluiten van deze raadsleden te bevorderen. Voel je je als raadslid met een migratieachtergrond volwaardig of zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

Vrouwen in de Raad

Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor vrouwelijke raadsleden. De eerste bijeenkomst is laagdrempelig om er voor te zorgen dat je de andere vrouwelijke raadsleden (beter) leert kennen. Net als bij de twee andere themabijeenkomsten staat ook in deze sessie het zoeken naar verbeterpunten om meedoen, meepraten én meebeslissen te bevorderen.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor de laatste informatie over de bijeenkomsten. Zie ook: Kleur in de Raad en Vrouwen in de Raad