Tien tips om gezag af te dwingen als raadslid

Tien tips om gezag af te dwingen als raadslid

Het gezag van de raad neemt af. Het onderzoek ‘Aanzien of afzien’ van Lex Cachet en Niek Verkaik bevestigt dat de autoriteit van de gemeenteraad onder druk staat. Schandalen in de lokale politieke arena en politieke crises zijn hier de oorzaak van. Ook ervaart de burger een gebrek aan probleemoplossend vermogen. Complexe regelgeving en regionalisering van bevoegdheden staan besluitvorming van de raad in de weg. In het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden een aantal tips gegeven om gezag af te dwingen. 

  1. Ontlast jezelf door steun te organiseren van griffies en fractiemedewerkers die de tijd krijgen om hun werk volwaardig te doen.
  2. Communiceer met de burger via de griffie in plaats van via het ambtelijk apparaat.
  3. Krijg meer grip op het beleid door duidelijkheid over doelen en voorwaarden van decentralisering.
  4. Maak het raadslidmaatschap aantrekkelijker door korter te vergaderen.
  5. Geef de burger helderheid: als de raad ergens niet over gaat, leg uit waar de bevoegdheden wel zitten.
  6. Voorkom integriteitsproblemen met een goede screening en grijp drastisch in bij het ontstaan ervan.
  7. Verhoog de vergoeding aan raadsleden van kleine gemeenten.
  8. Vermijd ruzies en herhalingen van zetten.
  9. Evalueer de dualisering.
  10. Besef dat meer aanzien van de raad de kans vergroot om politiek talent te werven voor de volgende zittingsperiode.

In de serie over het aanzien van het raadslidmaatschap is eerder verschenen