Tijd blijft grootste struikelblok voor lerend raadslid

Tijd blijft grootste struikelblok voor lerend raadslid

De schaarse hoeveelheid tijd die een raadslid heeft blijft de grootste belemmering voor het werken aan de eigen deskundigheidsbevordering tijdens het raadslidmaatschap. Dat blijkt uit het onderzoek Leren door Raadsleden, een onderzoek naar de leerpraktijk en -behoeften van raadsleden.

⇒ Download

Het merendeel (55%) van de raadsleden geeft aan het verbeteren van de eigen vaardigheden en kwaliteit als raadslid het prettigst te doen door gesprekken te voeren met fractiegenoten en andere raadsleden. 28% leert het beste door het volgen van trainings- of cursusbijeenkomsten. Het probleem dat zich bij deze laatste optie voordoet is dat dit ook de meest tijdsintensieve manier van leren is. De meest tijdsefficiënte manier van leren - online leren -, wordt door nog maar 5% van de raadsleden als meest prettige vorm van leren beschouwd. 

Goed voorbereid

Dat het raadslidmaatschap veel voorbereiding vraagt, beseffen de meeste raadsleden zich. 63% vond zichzelf voldoende of ruim voldoende voorbereid toen zij werden geïnstalleerd. Een kleine minderheid van de raadsleden (47%) bereidde zich voor door op internet en andere naslagwerken kennis op te doen van de gemeenteraad. De meest toegepaste vorm van voorbereiding vindt nog altijd plaats binnen de eigen partij: 57% volgt binnen dat verband opleidingen of cursussen voor aanvang van het raadslidmaatschap.

De enquête is in het najaar van 2018 gehouden onder 1511 raadsleden in samenwerking met Daadkracht.