Tijdelijke covid-wet verlengd tot 1 juni

Tijdelijke covid-wet verlengd tot 1 juni

De tijdelijke wet waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd wordt verlengd tot 1 juni. Dat kondigde minister De Jonge aan in een Kamerbrief. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zou aflopen per 1 maart.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 trad op 1 december 2020 in werking. Omdat de in de wet tot stand gebrachte tijdelijke bepalingen drie maanden na de inwerkingtreding van de wet vervallen, wordt in dit concept-besluit voorgesteld de werkingsduur met drie maanden te verlengen tot 1 juni 2021. 

Onbekend verloop

De wet maakt het mogelijk om, met het oog op het onbekende verloop van het virus, maatregelen te kunnen nemen ter bestrijding van covid-19. De wet is er begin december gekomen omdat er voor de covid-maatregelen een stevig juridisch fundament met een gedegen democratische legitimatie nodig was.
Omdat niet duidelijk was hoe het verloop van de verspreiding van het virus er uit zou zien, is ervoor gekozen om deze wet te kunnen verlengen of te beëindigen. Dit besluit maakt gebruik van de mogelijkheid om de werkingsduur van de wet te verlengen. 

Advies

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft adviseert de minister dat, gelet op de huidige omstandigheden, zij het oordeel gerechtvaardigd acht dat het laten vervallen van (delen van) de wet op dit moment nog niet aan de orde is, en stelt dat verlenging van de wet met een termijn van drie maanden in de rede ligt.

Welke rol heeft de gemeenteraad bij de covid-wet?

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakte een overzichtelijk factsheet ‘Corona en de rol van de gemeenteraad’ over welke rol de raad heeft bij landelijke, regionale of lokale coronamaatregelen.

Meer informatie

- De Kamerbrief.
- Het besluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
- Het factsheet 'Corona en de rol van de gemeenteraad' is ook te vinden in de digitale leeromgeving voor raadsleden.