Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd

Minister Ollongren informeerde 25 juni de Tweede Kamer over haar voornemen de werking van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming te verlengen tot ten minste 1 november 2020. De minster stelt in haar brief aan de Kamer dat de overwegingen die ten grondslag lagen aan deze wet nog steeds gelden. 

Door nu te besluiten tot verlenging van de wet, krijgen decentrale volksvertegenwoordigingen voor het zomerreces zekerheid dat zij gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden die deze wet biedt, mocht de situatie na 1 september aanstaande daarom vragen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verwelkomt deze verlenging. 

 

De Kamerbrief

Eerdere artikelen over de Spoedwet: