'Tijdens campagne gewoon je werk doen'

'Tijdens campagne gewoon je werk doen'

"Een goede campagne voeren betekent kiezers bij je standpunten zoeken in plaats van standpunten bij je kiezers. Voer daarnaast campagne, waar je als politieke partij al sterk bent en stel een kandidatenlijst samen met mensen met een groot sociaal netwerk. Mensen stemmen graag op personen die ze kennen."

Dit betoogde Laurens van Voorst, communicatieadviseur en specialist politieke burgerparticipatie, tijdens de Raadsacademie  'Klaar voor de campagne.'

Lokale partijen

Van Voorst geeft aan dat nogal wat lokale partijen een ideologisch fundament missen. Met de stelling dat ze lokaal zijn en ‘geen instructies uit Den Haag krijgen’ onderscheiden ze zich volgens hem onvoldoende en dat is zeker het geval als er meerdere ‘lokalen’ in de raad zitten. ‘Een raadslid van de VVD is net zo lokaal als die van Dorpsbelangen. Met het verschil dat we van die VVD-er tenminste weten dat het een liberaal is.’

Begin bij het fundament

Om je als politieke partij te onderscheiden is het volgens van Voorst erg belangrijk om te beginnen bij het fundament van de partij. Dit doe je door een antwoord te formuleren op de vragen: 'waar sta je als politieke partij voor en voor wie ben je er?. Bij de eerste vraag, is het van belang om aan te geven wat je wilt bereiken als politieke partij in combinatie met de visie op de samenleving. Bij de tweede vraag richt je je als partij meer op de politieke doelgroep welke je nastreeft. Hierin geef je een antwoord op wie je kiezer is en wat de achtergrond van deze kiezer is. Leg je kernboodschap van de politieke partij vast.

Kern van de campagne

Gedurende de campagne is het allerbelangrijkste om 'gewoon je werk te doen'. Politiek bedrijven, onderscheidend en effectief raadswerk en hierover communiceren. Zorg dat de wereld weet wat je doet en vindt. Het is hierbij extra belangrijk om dit de hele raadsperiode te doen. "Als u uw raadswerk namelijk goed doet, voert u campagne”, aldus van Voorts.Verder geeft hij de deelnemers mee dat het verstandig is om na elke raadsvergadering te noteren wat de inbreng en standpunten van de partij zijn. Deze zijn vervolgens makkelijk te delen via de social media en de website van je politieke partij, waardoor je de binding met je doelgroep en kiezers vergroot.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden faciliteert met de Raadsacademie de uitwisseling tussen raadsleden van kennis, vaardigheden en ervaring. Dat gebeurt op twee manieren: met fysieke bijeenkomsten door het land en via de digitale kanalen.