Tilburgs raadslid stapt op vanwege mogelijke schijn van belangenverstrengeling

DEN HAAG – De enkele schijn van belangenverstrengeling of het voorkomen hiervan kan een goede reden zijn om het raadslidmaatschap neer te leggen. Ieder raadslid moet trachten te voorkomen dat hij in een positie komt waar een enigszins onderbouwde discussie kan ontstaan over zijn integriteit’. Het Tilburgse VVD-raadslid Joost Möller zegt dit in reactie op zijn ontslagaanvraag als volksvertegenwoordiger in de Noord-Brabantse stad.

Möller stopt begin volgende maand als raadslid en is daarmee niet het eerste raadslid dat vanwege de schijn van belangenverstrengeling stopt. In de vorige raadsperioden gaven diverse raadsleden hun ambt als volksvertegenwoordiger op vanwege mogelijke schijn van belangenverstrengeling.  Möller wil met zijn ontslagaanvraag elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen, aangezien hij met zijn bedrijf betrokken is bij diverse projecten die een bestemmingsplanwijziging behoeven, waaronder verschillende projecten in de gemeente Tilburg. Het raadslid, voormalig wethouder in Tilburg, wil voorkomen dat ambtenaren of collegeleden zich ongemakkelijk zouden voelen bij de dubbelrol die hij als ondernemer en raadslid zou hebben. ‘Als aanvrager van een bestemmingsplanwijziging zitting hebben in het orgaan dat er uiteindelijk over beslist, acht ik onwenselijk’ aldus Möller in het Brabants Dagblad.

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling of de schijn hiervan dient te worden voorkomen, zo staat in de Gemeentewet. Een raadslid dient zich te onthouden van stemming als het gaat om een aangelegenheid waar hij of zij rechtstreeks bij betrokken is. Het raadslid moet zonder vooringenomenheid handelen en dient tijdig een afweging te maken om op te stappen of zich te onthouden van stemming als er sprake is van belangenverstrengeling.  Meer lezen hierover? Klik hier.

Schijn van belangenverstrengeling

In de praktijk blijkt dat de enkele schijn van belangenverstrengeling of het voorkomen hiervan al een goede reden kan zijn om het lidmaatschap als raadslid neer te leggen. Desgevraagd zegt Möller hierover tegenover Raadslid.Nu: ‘Hoewel er waarborgen zijn om belangenverstrengeling te voorkomen, is de schijn van belangenverstrengeling veel lastiger te voorkomen. Deze schijn schaadt de politiek, schaadt mijn partij en schaadt mij en mijn zakelijke belangen.’ Deze schijn kan, volgens Möller, snel ontstaan in onze huidige samenleving waar vluchtige berichtgeving in kranten en op het internet de boventoon voert.

Wie meer over integriteit en belangenverstrengeling wil weten, kan terecht bij BIOS, of klik hier.

Bron: Brabants Dagblad / Joost Möller / Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 februari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!