Tilburgse les: raadsleden spelen hoofdrol bij overheidsparticipatie

Tilburgse les: raadsleden spelen hoofdrol bij overheidsparticipatie

DEN HAAG –De burgers bepalen bij overheidsparticipatie, in tegenstelling tot bij burgerparticipatie, de agenda. Burgers starten initiatieven en zoeken daarvoor steun bij overheden. Raadsleden kunnen ervoor zorgen dat deze burgers een ingang krijgen bij (lokale) overheden. Om goed te kunnen functioneren bij overheidsparticipatie moeten raadsleden een open blik houden en goed geïnformeerd blijven over burgerinitiatieven. Dit is de les van de ervaringen met overheidsparticipatie in Tilburg.

Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is gemaakt in opdracht van Raadslid.Nu.

De gemeente Tilburg heeft binnen verschillende projecten geëxperimenteerd met de rollen van overheidsparticipatie. Het ging hier om projecten met betrekking tot een actuele opgave en een project aan de hand van een terugblik. De gemeente Tilburg heeft ook onderzoek gedaan naar de rol van de raad bij de verordening burgerinitiatieven. Daarnaast is door de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap samen met raadsleden en wethouders het spel van overheidsparticipatie gespeeld. Het spel van overheidsparticipatie is op maat gemaakt voor de rol van de raad en is bedoeld om te leren en te reflecteren.

Kansen voor kritische raad

Het is beter dat de raad niet altijd ingrijpt bij burgerinitiatieven, zo blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. Om kaderstellend te kunnen zijn, moet de raad eerder betrokken raken bij burgerinitiatieven. Door deze vroege betrokkenheid is de informatievoorziening voor de raad ook beter. Raadsleden kunnen op deze manier ook kritischer zijn. Daarnaast is het belangrijk voor de raad om als ingang te functioneren bij (lokale) overheden voor burgerinitiatieven. Raadsleden kunnen zo optreden als ambassadeur en de burgers de weg wijzen.

Do’s en don’ts voor overheidsparticipatie

‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft adviezen aan raadsleden zodat raadsleden beter in staat zijn om inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ bevat een thermometer die aan de hand van groene en rode bolletjes laat zien wat je als raad wel en niet het beste kan doen wanneer je wilt dat burgers meer mee gaan doen, hun burgerlijke vaardigheden ontwikkeld worden, hen meer invloed wil geven, meer medebeslissingsrecht en wat er nodig is als je de legitimiteit van de lokale democratie wilt vergroten.

Deze do’s en dont’s vormen dus de belangrijkste adviezen en tips aan de gemeenteraad om de participatie van de overheid professioneler en op een volwassen wijze aan te pakken en te organiseren.

Voor het organiseren van overheidsparticipatie geeft ‘Raadswerk is Maatwerk’ het advies om vroeg betrokken te raken bij burgerinitiatieven en goed geïnformeerd te blijven. Daarnaast heeft de raad de verantwoordelijkheid om heldere kaders te stellen, maar na het vaststellen van deze kaders moet er ook de bereidheid zijn om deze kaders los te laten.

Versterken lokale democratie
Raadslid.Nu heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad. 

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

Raadslid.Nu besteedt de komende weken aandacht aan het op 18 april gepubliceerde rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het zevende bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:

-Inwoners betrekken? Maak eerst een foto van de lokale democratie?

-Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

-Lokaal referendum soms effectief instrument voor burgerbetrokkenheid

-Groningse les: referendum is een instrument, niet een doel op zichzelf

-Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

-Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 juni 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!