U bent hier

Tips & adviezen voor raadsleden

DEN HAAG – Ook in de afgelopen maanden heeft Raadslid.Nu diverse onderzoeken uitgebracht. De rode draad in deze publicaties zijn tips, aanbevelingen en adviezen waardoor raadsleden hun raadswerk beter en/of effectiever kunnen uitvoeren. Een overzicht van de onderzoeken, interviews en rapporten:

Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
Raadslid.Nu is een serie gestart als zoektocht naar hoe gemeenteraden in de praktijk proberen hun invloed op regionale samenwerking te vergroten. Voor Raadslid.Nu worden de pogingen tot meer greep op regionale samenwerking gevolgd in Twente, Drechtsteden en West-Brabant.

De gemeenteraad in het social media tijdperk
Gemeenteraden maken als collectief nog weinig gebruik van Facebook en Twitter. Van alle gemeenteraden, te weten 390, zijn er 120 op Twitter en slechts 50 op Facebook gevonden en/of herkend. Dit blijkt uit het onderzoek van Raadslid.Nu in het rapport ‘De gemeenteraad in het social media tijdperk’.

De rol van de raad bij de Omgevingswet
Raadsleden vinden dat de Omgevingswet die in 2019 wordt ingevoerd van belang is voor de huidige gemeenteraad. De huidige raad moet daarom in de raadsperiode die nog tot 2018 loopt aan de slag met de Omgevingswet. Raadsleden twijfelen tegelijkertijd of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de invoering van de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie, de zogeheten decentralisaties in het sociaal domein van 2015. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden onder gemeenteraadsleden door Raadslid.Nu in samenwerking met de VNG. 

Raadsleden in 140 karakters
Raadsleden die actief zijn op Twitter zijn niet altijd even goed vindbaar en herkenbaar. Het beste zijn raadsleden op Twitter herkenbaar en vindbaar wanneer hun account de volgende gegevens bevat: een volledige voor-en achternaam, een duidelijke foto van het raadslid (+logo/naam van partij in de foto) en tot slot een biografie met daarin het woord ‘raadslid’/‘fractievoorzitter’ + partij + gemeente. Dit blijkt uit het rapport ‘Raadsleden in 140 karakters’ van Utrecht Data School dat in opdracht van Raadslid.Nu is opgesteld. 

Waarderingsonderzoek onder raadsleden
Raadsleden beschouwen Raadslid.Nu als de gesprekspartner bij VNG, ministeries en parlement die opkomt voor de positie en de rol van de raad. Twee derde van de raadsleden vindt het belangrijk dat er invloed wordt uitgeoefend op de VNG. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat Raadslid.Nu onder raadsleden, leden en niet-leden, heeft gehouden. 

Overzicht publicaties 2016
Raadslid.Nu heeft in 2016 in totaal zestien onderzoeken, publicaties en rapporten uitgevoerd en in gang gezet. Een totaaloverzicht van al deze publicaties is te vinden via deze link.

Het bestuur en het bureau van Raadslid.Nu wenst u prettige Kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Ook in 2017 hopen we samen met u als raadslid te werken aan een sterke positie van de gemeenteraad.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 december 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!