U bent hier

Tips en adviezen voor (aankomende) raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blikt terug op een mooi 2017, met daarin vele leerzame bijeenkomsten, mooie publicaties en met name: het ontmoeten, ondersteunen en toerusten van vele raadsleden. Op naar een enerverend 2018 – met de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in het vooruitzicht weer een belangrijk democratisch jaar.

Raadsleden hebben grip noch invloed op regionale samenwerking. Dat bleek uit het onderzoek dat Raadslid.Nu hield onder raadsleden: hoe proberen gemeenteraden in de praktijk hun invloed op regionale samenwerking te vergroten? Aan de hand van interviews, een grootschalige enquête en een seminar schreef de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dit jaar over het thema In de ban van regionale samenwerking.

Hulptroepen en ondersteuning van de raad

De belangrijkste hulptroepen voor de raad zijn de eigen politieke partij en de rekenkamer(commissie). Andere middelen zoals cliëntenraden en onderzoeksinstituten zijn extra gewenst om de controlerende taak van de raad beter uit te voeren. Dat bleek uit het onderzoek Raad en Hulptroepen in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, uitgevoerd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

De uitkomsten van dat onderzoek sluiten aan bij het onderzoek ‘Rol en positie van de gemeenteraad’, waaruit bleek dat om de gemeenteraad effectiever te laten functioneren en zijn positie als hoogste bestuursorgaan waar te maken, meer opleiding en betere ondersteuning nodig is.

Raadsnestor als vicevoorzitter?

Kiest u straks bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad voor het raadslid die het oudste is met de meeste dienstjaren als raadslid tot vicevoorzitter? Of wilt u met elkaar bespreken wat de vicevoorzitter van de raad voor het aanzien en de verbindende rol in aanvulling op de burgemeester kan betekenen? Meer weten, lees dan het onderzoek ‘Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?’ over de vicevoorzitter van de raad.

Aanbevelingen en tips van Raad tot Raad

Wilt u nog meer lezen over de onderzoeken die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2017 en eerdere jaren publiceerde? De Presentatiegids, met daarin een overzicht van alle onderzoeken, maar ook met concrete tips, kunt u hier (pdf) terugvinden.

Meer tips voor en door raadsleden

Nog meer tips van voor en door raadsleden? ‘Tips voor en door raadsleden' biedt een overzicht van alle tips van raadsleden van de week aan nieuwe raadsleden van 2017.