Tips voor een goed vormgegeven samenwerking huisartsen en gemeenten

Tips voor een goed vormgegeven samenwerking huisartsen en gemeenten

Weet als gemeenteraad wat de huisarts doet en kom met elkaar in contact. Dit zijn twee tips van huisartsen voor gemeenteraadsleden om de samenwerking tussen de gemeenten en huisartsen zo goed mogelijk vorm te geven vanaf 1 januari.  

De gemeenten krijgen een grotere rol in de lokale zorg en ondersteuning aan hun inwoners door de nieuwe zorgtaken die gemeenten vanaf 1 januari 2015 hebben. De spil in de zorg waarvoor de gemeenten straks verantwoordelijk worden, zijn de huisartsen. Het is daarom belangrijk om huisartsen en gemeenten dichter tot elkaar te brengen om de samenhang in de zorg en ondersteuning te kunnen verzekeren.

Vorig jaar schreven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een werkmap ‘Huisarts & Gemeente’ om zo de beide partijen tot elkaar te brengen. Uit het artikel ‘Huisarts en gemeente hebben elkaar gevonden’ dat deze week in het VNG Magazine staat, wordt duidelijk dat de meeste gemeenten en huisartsen, na een periode van aftasten, elkaar nu gevonden lijken te hebben. Daarnaast geeft ook Peter de Doelder, huisarts en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Middelburg, in het artikel aan dat er een ontwikkeling gaande lijkt te zijn dat huisartsen en gemeenten beter gaan samenwerken.

Om te zorgen dat alle huisartsen en gemeenten hun samenwerking op een zo goed mogelijke manier vormgeven, heeft de LHV, naast de in de intro genoemde tips, nog acht andere tips geformuleerd. Zo is het belangrijk dat huisartsen en gemeenten elkaars expertise gaan benutten. Daarnaast dienen de twee partijen te zorgen voor afstemming binnen de zorg.

Benieuwd naar alle tips en het gehele artikel over de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten? Hier kunt u het artikel lezen.