Tips voor een vliegende start als wethouder

Tips voor een vliegende start als wethouder

Raadsleden die wethouder willen worden, hebben een positief zelfbeeld over hun talent voor het wethouderschap. Desondanks kwamen de afgelopen jaren honderden wethouders vroegtijdig ten val. Raadsleden die wethouder willen worden doen er daarom verstandig aan zich goed voor te bereiden.

Een van de mogelijkheden om je als raadslid voor te bereiden is het volgen van de online trainingen door Sebastiaan Hoek, die ruim tien jaar praktijkervaring heeft met het adviseren van wethouders en optreedt als woordvoerder van wethouders en burgemeesters. Hoek biedt online trainingen over hoe je als wethouder met de media omgaat en hoe je als wethouder actief kunt zijn in de wereld van het wethouderschap.

Vliegende start

Wil je als raadslid die wethouder wil worden beter zicht hebben hoe je het beste kunt starten, dan vertelt Hoek dat in een korte video met tien tips voor nieuwe wethouders. Enkele van zijn tips zijn:

  • Neem de regie over je eigen agenda. Voordat je begint als wethouder bepaal wat je belangrijke afspraken vindt in jouw persoonlijke agenda (zoals kind naar school brengen, thuis eten of vaste maandelijkse afspraken met vrienden) die je wilt blokken in jouw werkagenda als wethouder.
  • Begin met jouw waarom? Waar wil ik als nieuwe wethouder naar streven en wat zijn mijn drijfveren;
  • Lees je in en leer je dossiers te kennen. Belangrijk daarbij: probeer scherp te krijgen waar de risico’s zitten.
  • Elk contact met de media is een kans: zie de media niet als een bedreiging maar als een mogelijkheid om jouw boodschap als (nieuwe) wethouder te vertellen.

Wethoudersvereniging

Wanneer je als raadslid meer wilt weten over het wethouderschap kun je ook meer informatie over opleidingen en trainingen vinden bij de Wethoudersvereniging.

Meer informatie

Hoe raadsleden naar het wethouderschap kijken, werd in 2021 onderzocht. Daaruit bleek dat raadsleden die wethouder willen worden zichzelf een grote mate van analytisch vermogen toedichten en ook beschikken over een grote mate van resultaatgerichtheid. Meer over de uitkomsten klik hier voor het betreffende onderzoek dat door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is uitgevoerd.