Tips voor meer vrouwen in de nieuwe raad

Tips voor meer vrouwen in de nieuwe raad

DEN HAAG - Het percentage vrouwen in de gemeenteraad is nog nooit hoger dan 28% geweest, terwijl de bevolking voor meer dan de helft uit vrouwen bestaat. Hoog tijd om daar met de verkiezingen van 21 maart 2018 verandering in te brengen. Prodemos en Atria hebben daarom de Handreiking ‘Meer vrouwen in de gemeenteraad’ gelanceerd. Het doel van deze handreiking is dat politieke partijen gaan zorgen voor meer diversiteit op kieslijsten, zodat het percentage vrouwen in de gemeenteraden zal gaan stijgen.

‘Diversiteit in de samenstelling van volksvertegenwoordigingen is goed voor de kwaliteit van de democratie’, stelt Prodemos en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, in hun handreiking die is gelanceerd op 23 maart. In de handreiking staan tips & tricks voor de kandidatencommissies van partijen. Zij doen hiermee een oproep aan alle besturen van politiek partijen om meer vrouwelijke kandidaten te zoeken, te vinden en hoog te plaatsen op de lokale kieslijsten.

Ga actief opzoek naar vrouwen

Er kunnen alleen meer vrouwen in de raad komen, als partijen hoog op de kieslijst zorgen voor een evenredig aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigers. Deze handreiking biedt daarom handvatten bij het vinden van vrouwen voor verkiesbare plaatsen op de lijst. Voor raadsleden is het daarbij belangrijk om actief op zoek te gaan naar vrouwen. Veel vrouwen gaan pas nadenken over de functie als raadslid als zij persoonlijk worden gevraagd. Raadsleden moeten hierbij breder denken dan alleen de partij, zoals organisaties, verenigingen, ouderraden van scholen, jongerenorganisaties, onder vloggers enz. Ook een oproep en informatie over het raadslidmaatschap via sociale media is een handige manier om vrouwen te bereiken.  

Tackle de belemmeringen

Partijen moeten naast het zoeken en benaderen van vrouwen, ook vrouwen stimuleren en tegemoet komen. Raadsleden kunnen hierbij denken aan het aanpassen van vergadertijden, zodat het raadswerk en hun eventuele werk of gezin beter is te combineren. Ook kan het helpen om vrouwen meer ondersteuning te bieden en feedback te geven. Hierdoor kunnen onzekerheden over de functie-eisen worden weggehaald.

Meer informatie

Voor meer tips & tricks kunt u de gehele handreiking hier lezen: ’Meer vrouwen in de gemeenteraad Tips & tricks voor kandidatencommissies’.
Daarnaast is er in januari al een initiatief vanuit Baarn gekomen voor meer vrouwen in de gemeenteraad. Lees hier het bericht: 'Vrouwelijke raadsleden Baarn starten actie voor meer vrouwelijke raadsleden'.  

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 27 maart 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.   

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!