Tips voor raadsleden met de portefeuille veiligheid

Tips voor raadsleden met de portefeuille veiligheid

DEN HAAG – Weet je als raadslid wanneer en waar er besluiten worden genomen over het vaststellen over het lokaal en regionaal veiligheidsbeleid? Zorg voor een overzicht van de belangrijkste data en stem hierop je interne overleg op af. Het is een van de zeven tips van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) aan beginnende raadsleden om de portefeuille veiligheid uit te voeren.

Voor beginnende raadsleden geeft het IFV in haar brochure zeven tips voor beginnende raadsleden met de portefeuille veiligheid:

  • Lees u in op de veiligheidsonderwerpen. Kijk bijvoorbeeld voor dossiers en kennispublicaties op de site Infopunt Veiligheid (IFV) of raadpleeg voor andersoortige informatie het CCV
  • Vraag het oude of huidige veiligheidsplan op en de huidige lokale en regionale risicoanalyse en bepaal wat de risico’s voor de inwoners zijn
  • Bepaal welke onderwerpen of risico’s specifieke aandacht hebben van de inwoners, de partij en de burgemeester.
  • Zorg voor een overzicht aan besluitdata van de lokale en regionale beleidsplannen en de financiële stukken en stem hier de interne partijoverleggen op af
  • Bepaal samen met de partij welke standpunten centraal staan bij veiligheid en bij welke dossiers en beslissingen veiligheid een component is.
  • Bepaal op welk moment van de functie van raadsleden veiligheid belangrijk is: volksvertegenwoordiging, kaders vaststellen en toezien op de uitvoering;
  • Bepaal bij elk vraagstuk in de gemeenteraad de rol van veiligheid en waar deze van invloed op is

 

Het Infopunt Veiligheid (IFV) is een van de kennispartners van Raadslid.Nu die workshops verzorgt tijdens de regionale veiligheidscongressen van Raadslid.nu. Voor meer informatie over deze congressen kunt u op de volgende link terecht.

Regierol

Raadsleden moeten niet denken dat veiligheid een zaak is van de burgemeester. Raadsleden stellen de kaders vast van het integraal veiligheidsplan. De regierol voor het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeenteraad. Het beleid wordt in samenwerking met het college voor de aankomende vier jaar vastgesteld. Zelf kan dus een raadslid de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid bepalen.

Geen uitvoeringstaken

Verder ziet de raad toe op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarom zijn raadsleden verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid in hun gemeente. Echter heeft een raadslid geen uitvoeringstaken van het beleid.

Een simpel instrument voor een raadslid is daarom het stellen van vragen aan het college. Dit kan zowel bij officiële gelegenheden, zoals commissievergaderingen of raadsvergaderingen, als bij  informele gelegenheden. De burgemeester informeert de raad, maar kan ook gedwongen worden om te komen met informatie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij een crisis.

Regio

Binnen de veiligheidsregio kunnen raadsleden hun inbreng geven voor het beleidsplan. Ook geeft de raad haar zienswijze op de begroting. De raad kan ook de veiligheidsregio uitnodigen om zichzelf te laten informeren over de stand van zaken en de voorgenomen plannen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier