Tips voor vrouwelijke raadsleden

Tips voor vrouwelijke raadsleden

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de raad en stromen ook weer sneller uit. Wat kun jij als vrouwelijk (kandidaat) raadslid doen om sterk in je schoenen te blijven staan? Zelfvertrouwen en de moed om een eigen persoonlijke lijn te blijven volgen, zijn belangrijk, zo blijkt uit tips van vrouwelijke raadsleden uit een enquête die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden uit grote steden heeft gehouden.

De belangrijkste tips voor vrouwen die raadslid (willen) worden:

  • “Ga niet de campagne in omdat je een 'vrouw' bent. Ga uit van uw kwaliteiten!”
  • “Vrouwen denken vaak dat ze iets niet kunnen omdat ze denken dat ze alle gevraagde competenties moeten hebben. Mannen denken al dat ze iets kunnen als ze de helft van de competenties hebben. Vrouwen moeten dus gewoon hun vinger op steken.”
  • “Laat je niet weerhouden! Zoek een persoon uit aan wie je steun vooraf en tijdens raadslidmaatschap advies kan vragen indien nodig. Kijk altijd vrolijk en vriendelijk naar een andere vrouw die aan het woord is, bemoedig elkaar.”
  • “Probeer het en blijf dicht bij jezelf. Je mag het op jouw manier doen en je hoeft je dus niet aan te passen aan de debatstijl van mannelijke collega's.”
  • “Wees actief in de samenleving, verdiep je in de dingen die in jouw gemeente spelen, praat met mensen.”
  • “Denk niet dat je het niet kan een valkuil die ik vaak hoor bij vrouwen. Mocht je je onzeker voelen: politieke partijen hebben vaak trainings- en meeloopprogramma's, de griffie organiseert vaak een inwerktraject en je hebt een opleidingsbudget. Ook heeft een buddy veel meerwaarde. Kijk bijvoorbeeld naar het Stem op een Vrouw netwerk of wat er binnen je eigen partij georganiseerd wordt. Tot slot zijn er verschillende manieren om politiek actief te worden. Voor de schermen (wethouder, raadslid, commissielid) maar ook achter de schermen (werkgroep, campagne, bestuur, denktank). Ga in gesprek met bijv. iemand van het lokale bestuur van je partij om te ontdekken wat bij je past.”
  • “Niet bang zijn.”

Meer informatie

De tips voor vrouwelijke raadsleden komen uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden in grote steden en is gepubliceerd in februari 2021. Voor de uitkomsten van dat onderzoek zie: meer diversiteit in raad voor een betere afspiegeling en het onderliggende onderzoeksrapport.

Competentiescan 

Voor raadsleden in het algemeen beschikken wij over een competentiescan, een zelftest die inzicht geeft waar ontwikkelmogelijkheden liggen (kandidaat)raadsleden. Deze resultaten zijn persoonlijk, alleen voor jou zichtbaar en gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen. Doe er je voordeel mee!