Toename agressie en geweld jegens raadsleden

Toename agressie en geweld jegens raadsleden

Van de raadsleden in Nederland is 24 procent het afgelopen jaar slachtoffer geworden van agressie en geweld. In 2014 was dit nog twintig procent. Een toename van agressie en geweld tegen raadsleden van vier procent in vergelijking met twee jaar geleden. Dit blijkt uit het Rapport Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016.

Agressie en geweld via sociale media is de afgelopen jaren fors toegenomen. Was dit nog elf procent in 2014, in 2016 is dit meer dan verdubbeld naar 23 procent. Verklaringen voor de toename van incidenten is maatschappelijke onrust zoals de vluchtelingendiscussie, maar politieke ambtsdragers als raadsleden, burgemeesters en wethouders zien ook een verruwing van de maatschappij. Face-to-face bedreigingen zijn de afgelopen twee jaar afgenomen, maar vormt met 39 procent nog steeds de uiting van agressie en geweld die het meest voorkomt.

Melden incidenten en nazorg

De raadsleden die te maken hebben gehad met agressie en geweld hebben dit in 47 procent van gevallen de besproken of gemeld. Dit wordt het meest gedaan bij de fractievoorzitter, griffier en collega politici.
Van de politieke ambtsdragers die behoefte hadden aan nazorg na een incident geeft zeven procent aan dat onvoldoende nazorg is ontvangen en geeft 38 procent aan dat nauwelijks op de hulpvraag is gereageerd.

Bedreiging geen doel voor raadsleden

“Het wordt blijkbaar steeds gewoner om op een grovere manier je bedoelingen te uiten”, zei voorzitter Mark den Boer in een vraaggesprek met Omroep West. Dat burgers op sociale media ruwere taal gebruiken en soms zelfs beweren dat zij dat face-to-face nooit zouden zeggen, stemt Den Boer zorgelijk. “Het gaat er ook om hoe raadsleden dit ervaren. Het heeft een negatief effect. Laten we niet vergeten dat we geen raadslid zijn geworden om voortdurend te worden bedreigd. We zijn raadslid geworden om een bijdrage te leveren aan de samenleving”.

Praten over bedreigingen

Raadsleden doen er verstandig aan om zich meer en beter te trainen hoe om te gaan met bedreigingen. Ook dienen zij zich goed te informeren hoe en wanneer zij aangifte doen. “En verder is het heel belangrijk om over bedreigingen met elkaar in gesprek te gaan. We moeten het niet doodzwijgen maar er juist wel het gesprek over voeren wat het met je doet als raadslid”, aldus Mark den Boer in een reactie op het rapport monitor integriteit en veiligheid Openbaar Bestuur. Het rapport is deze week door minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het rapport Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016 is te lezen deze link.