Toename van agressie en geweld tegen raadsleden

Toename van agressie en geweld tegen raadsleden

Raadsleden krijgen iets minder te maken met agressie en intimidatie (45%) dan burgemeesters (77%) en wethouders (67%). Maar ook onder raadsleden is sinds 2014 sprake van een trendmatige toename. Vooral in de laatste twee jaar was er een forse toename van zowel van minder ernstige als ernstig ervaren incidenten.

Dat is één van de conclusies in de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 die minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de monitor blijkt ook dat ruim zeven op de tien politieke ambtsdragers (72%) die werden geconfronteerd met agressie of geweld het incident met anderen besproken hebben. Binnen gemeenten bespreken burgemeesters (86%) en wethouders (88%) incidenten vaker dan raadsleden (71%). Wanneer gekeken wordt naar de verschillende functies binnen de gemeente blijkt dat raadsleden minder vaak tevreden zijn over de reactie op incidenten en de nazorg dan wethouders en burgemeesters. Ook vinden ze minder vaak dat de organisatie adequaat reageert op incidenten. In vergelijking met burgemeesters en wethouders vinden raadsleden minder vaak dat de organisatie voldoende doet om agressie en geweld door burgers te voorkomen. Daarnaast zijn zowel wethouders als raadsleden minder te spreken over de mate waarin zij voorlichting en training hebben gehad over de omgang met agressie en geweld.

Agressie en geweld

Bruins Slot: “Deze zorgelijke cijfers laten zien dat dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld. Dat is onacceptabel. Elk incident is er een te veel. Daarom zet ik zet mij de komende tijd samen met partners als het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, VNG en veiligheidspartners in voor de weerbaarheid van onze bestuurders, politici en ambtenaren. Voor een goed en betrouwbaar bestuur is een absolute noodzaak dat zij hun werk zonder agressie, intimidatie of andere ondermijnende invloeden kunnen doen.” 

Invloed op werkplezier

Zelf geven bestuurders, politici en ambtenaren in het onderzoek aan dat bedreiging, intimidatie en geweld van invloed zijn op hun werkplezier en geestelijke gezondheid. Uit het onderzoek blijkt een voorzichtige stijging van het percentage incidenten waarvan melding wordt gemaakt, van 68 naar 72%. Die meldingen maken de omvang van het probleem zichtbaar en maken het mogelijk om, waar nodig, ondersteuning te verlenen aan betrokken personen en hun naasten. De minister hoopt dat deze voorzichtige trend doorzet.

Meer informatie

Uit eerder onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de NOS is gebleken dat raadsleden de afgelopen raadsperiode vaker te maken kregen met bedreiging of geweld. De raadsleden gaven vele tientallen voorbeelden van intimidatie en bedreigingen, ook met de dood. Meer onderzoek en nieuwsberichten over dit onderwerp kunt u op onze themapagina 'Agressie en Geweld' vinden. 

Het volledige rapport 'Monitor Integriteit en Veiligheid 2022' kunt u hier vinden. Er is ook een vijf minutenversie beschikbaar. 

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Het Ondersteuningteam Weerbaar Bestuur staat voor u klaar. Dit Ondersteuningsteam is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap voor Burgemeesters met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken.