Toetsing integriteit wethouders: kandidaten, partijen en raad

DEN HAAG – Raadslid.Nu is kritisch over de rol die burgemeesters – op verzoek van commissarissen van de Koning – zich toe-eigenen bij de toetsing van wethouders voor benoeming op integriteit. Ook waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat toetsing op integriteit zich niet tot de periode van collegevorming moet beperken.

Voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu: 'Kandidaten zijn in eerste plaats zelf verantwoordelijk. Ten tweede, politieke partijen die de wethouder voordragen. Ten derde, de gemeenteraad die de wethouder benoemt op basis van een integrale toetsing, onder meer over toelaatbare nevenfuncties en mogelijke risico's van belangenverstrengeling.’

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden waarschuwt ook dat de toetsing op integriteit en daarmee mogelijke vormen van belangenverstrengeling zich niet kan en mag beperken tot de fase van benoeming van de wethouder. ‘Raadslid.Nu vindt dat de toetsing van wethouders op integriteit niet beperkt mag blijven tot de benoeming. Integriteit is een onderwerp dat continue aandacht vraagt, dus ook na de benoeming.'

Commissarissen zetten burgemeester in als integriteitshoeder

Vandaag werd bekend dat de 33 burgemeesters in Limburg op verzoek van de commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, met elkaar hebben afgesproken dat alle kandidaat-wethouders zich aan een integriteitstoets moeten laten onderwerpen. Integriteitsrisico’s worden zo, voor de benoeming, zichtbaar en beheersbaar gemaakt. Ook andere commissarissen van de Koning, zoals Wim van de Donk in Noord-Brabant en John Jorritsma in Friesland, tonen zich positief over de rol van de burgemeester als integriteitshoeder. Zie hierover: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/alle-kandidaat-wethouders-onder-de-loep.9217385.lynkx#.Ux6-Z3Q_d3M.twitter De commissarissen lopen hiermee vooruit op een wetsvoorstel van de minister dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Begin dit jaar liet het nieuwe fusiecollege van de gemeente Alphen aan den Rijn zich na haar benoeming op integriteit toetsen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier