Toezichtinstrument uitvoering medebewindstaken in de maak

Het toezicht op de taken die gemeenten uitvoeren voor bijvoorbeeld het Rijk en provincies is vereenvoudigd. Er is onder meer een grotere rol weggelegd voor de raad. Maar waar moet die op letten? Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de VNG werken aan indicatoren die raden daarvoor de noodzakelijke informatie bieden. In een artikel in de meest recente editie van VNG Magazine wordt de nieuwe rol van de raad uitgelegd. Vice-zoorzitter van Raadslid.nu, Hanneke Balk, reageert namens de vereniging.

U kunt het artikel hier lezen.