Toolkit Democratische Weerbaarheid nu beschikbaar!

Toolkit Democratische Weerbaarheid nu beschikbaar!

Als gemeenteraadslid bent u in de positie om belangen af te wegen en keuzes te maken. Het is een mooi ambt dat kwetsbaar is en waarbij u extra ondersteuning kunt gebruiken om afgewogen keuzes te maken, risico’s in te schatten en belangen te waarderen. Het is belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Dat is soms als balanceren op een slap koord.

Deze toolkit helpt u om zicht te krijgen op hoe u kiest en meedraagt. Het leert u om de omgeving goed in te schatten en een open oog te hebben voor risico’s binnen uw gemeente. Ook leert u hoe vragen rond integriteit en ondermijning zo aan te pakken zijn dat het democratisch weerbaar blijft.

De toolkit helpt u onder andere met:

  • een zelftest integer handelen te maken en op basis daarvan uzelf verder ontwikkelen;
  • u bewust zijn van uw startpunt. Tools om een goede inschatting te maken van hoe u ervaringen en netwerk uw handelen beïnvloeden; 
  • goed zicht te krijgen op de omgeving waarin u als ambtsdrager functioneert: er er sprake van een weerbare cultuur? U leert in deze module hoe u in uw omgeving aandacht kunt hebben voor de integriteitsvragen die spelen in het politieke ambt; 
  • een open oog te hebben voor de rol van de omgeving: hoe kijkt men bij nieuwsmedia naar uw handelen en hoe gaat u met media om? In welke mate speelt ondermijning een rol in jouw omgeving? 

Tenslotte biedt deze module allerlei tools om actief aan de slag te gaan met integriteit, zodat u en uw fractie democratisch weerbaar blijven. Voor de module is een digitale toolkit gemaakt waarop alle informatie staat.

Module in leeromgeving

U kunt de Toolkit Democratische Weerbaarheid raadplegen als module in de leeromgeving voor raadsleden.