Transitiepartners nieuwe kennispartner

Transitiepartners nieuwe kennispartner

Met de handtekeningen van voorzitter Mark den Boer en Marcel van Lochem en Melle Wijma van Transitiepartners, hebben de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Transitiepartners officieel een kennispartnerovereenkomst gesloten. Transitiepartners adviseert gemeenteraden en gemeenten over hoe zorgorganisaties en de gemeenten de transformatie in het sociaal domein het beste kunnen uitvoeren.

Eén van de activiteiten van Transitiepartners is een training voor raadsleden.  Deze training is gericht op het grip krijgen op het sociaal domein voor raadsleden: Raadsleden kunnen zo te weten komen wat ze kunnen betekenen in het realiseren van de transformatie in het sociaal domein. Bovendien kunnen ze zo ook in beeld krijgen wat ze missen aan informatie om als hoogste bestuursorgaan de gemeente richting te geven bij de verandering op het terrein van (jeugd)zorg, ondersteuning en participatie.

Ondersteuning raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is blij met Transitiepartners als nieuwe kennispartner. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel raadsleden en gemeenteraden te ondersteunen opdat zij hun rol als raad in de lokale democratie beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Transitiepartners is een partij die vanuit de inhoud raadsleden in het ingewikkelde gebied van het sociaal domein kan ondersteunen om de juiste vragen te stellen en zaken beter aan de orde te stellen. Meer informatie over Transitiepartners is op deze site te vinden.