Trendrapport 2022: Agressieprotocol voor iedere gemeenteraad

Trendrapport 2022: Agressieprotocol voor iedere gemeenteraad

Agressie en intimidatie tegenover raadsleden is in de afgelopen jaren toegenomen. Een gevolg daarvan kan zijn dat in de toekomst het aantal kandidaten die zitting willen nemen in de gemeenteraad, afneemt. Dat blijkt uit het Trendrapport 2022 ‘De griffier kijkt in de spiegel’.

Een kwart van de in het rapport ondervraagde griffiers (24%) herkent de toename van bedreigingen van gemeenteraadsleden. Daarenboven is de verwachting bij een meerderheid dat dit in de komende drie jaar toeneemt. De griffiers verwachten verder dat bedreigingen zich vooral richten op individuele raadsleden.

Geen procedure

Als het scenario inderdaad zo somber is, lijkt het voor de hand te liggen dat er nu al geanticipeerd wordt door de gemeenteraden over hoe om te gaan met bedreiging van politici. Het is dan ook zorgwekkend dat bijna de helft van de griffiers in het onderzoek aangeeft dat de raad géén procedure heeft vastgesteld waarin vastligt hoe om te gaan met bedreigingen. Die zou er volgens de aanbevelingen in het rapport voor alle gemeenteraden wél moeten komen.

Democratie onder druk

Het risico bestaat, volgens de opstellers van het rapport, dat lokale politici en geïnteresseerden zich door de toename van agressie en intimidatie niet langer kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad. Verder is de kans dat de besluitvorming oneigenlijk beïnvloed wordt omdat politici zich niet door hun eigen afwegingen laten leiden, maar ook door de dreiging met geweld of onheil. Bovendien vormt de toename van agressie en intimidatie een bedreiging voor de decentrale democratie als geheel.

Contact

Wanneer je te maken krijgt met agressie en intimidatie kun je 24/7 contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-373 8314. Je komt dan in contact met een van onze vertrouwenspersonen.

Voor eventuele vragen over het ondersteuningsteam kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, via 070-373 8195 of info@raadsleden.nl

Meer informatie

In een serie interviews vertellen raadsleden over omgang met agressie en intimidatie en het belang van het ondersteuningsteam:

Voor meer informatie over het ondersteuningsteam en hoe om te gaan met agressie en geweld, zie de themapagina "Agressie en Geweld".