Trots op de raad van start

Trots op de raad van start

Staat het aanzien van de raad en daarmee van de lokale democratie onder druk? Is de raad nog het hoogste bestuursorgaan? Wat is de rol van burgemeester, wethouders en raadsleden om het aanzien te vergroten? En wat is er nodig om het aanzien van de gemeenteraad te vergroten? Over het aanzien van de gemeenteraad organiseren het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden enkele bijeenkomsten als onderdeel van het programma Lokale Democratie in Beweging. De eerste bijeenkomst gaat donderdag 22 juni van start; de bijeenkomsten hebben als titel: Trots op de raad.

Het aanzien van de gemeenteraad is afgenomen doordat de raad niet vanzelfsprekend gezaghebbend is, er een nadruk ligt op schandalen, door het grote aantal politieke crises en omdat de raad door complexe regelgeving en regionalisering van gemeentelijke taken problemen niet meer kan oplossen, aldus de conclusie in het rapport ‘Aanzien of Afzien’.

Data en aanmelden

Raadsleden, griffiers, burgemeesters en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst. Graag ontmoeten wij u op één van de volgende data:

  • Donderdag 22 juni (16:30 tot 19:00 uur) in het gemeentehuis van Capelle a/d IJssel.
  • Maandag 3 juli (16:30 tot 19:00 uur) in het gemeentehuis van Goirle.
  • Donderdag 6 juli (16:30 tot 19:00 uur) in het gemeentehuis van Heerenveen. 
  • Dinsdag 11 juli (16:30 tot 19:00 uur) in het gemeentehuis van Amstelveen. 
  • Donderdag 7 september (16:30 tot 19:00 uur) in het gemeentehuis van Heumen.

Deelname is kosteloos en er wordt een lichte maaltijd aangeboden na afloop. De bijeenkomsten worden begeleid door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en het Genootschap van Burgemeesters. 

Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.