Twee bestuursleden gezocht voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Twee bestuursleden gezocht voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Ben jij raadslid in Noord-Holland of Utrecht of kom je uit een van de drie noordelijke provincies: Groningen, Fryslân of Drenthe? Wil jij een bijdrage leveren aan het versterken van de rol en de positie van gemeenteraden en collega-raadsleden? Als je ‘ja’ kunt zeggen op de vorige vragen dan ligt er nu een mooie kans om lid te worden van het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is toegewijd aan het versterken van de impact en invloed van raadsleden. We streven naar een krachtige raad onder het motto een Sterke raad doet er toe!. Als algemeen bestuurslid draag je bij aan de verwezenlijking van deze missie en werk je samen met overige bestuursleden en een gepassioneerd ondersteunend team. Als algemeen bestuurslid doe je mee aan bestuursvergaderingen, behartig je de belangen van onze leden en lever je een bijdrage aan de uitbouw van onze vereniging.

Als gevolg van het vertrek van twee bestuursleden zoeken we enthousiaste kandidaten voor de volgende posities:

Algemeen bestuurslid Noord-Nederland

Voor een evenwichtige spreiding over het hele land zoeken we een algemeen bestuurslid uit het noorden van Nederland (Groningen, Fryslân of Drenthe). Je draagt binnen het bestuur bij aan het bereiken van onze doelstellingen door jouw inzichten en ervaring te delen en actief bij te dragen aan het versterken van de rol en de positie van gemeenteraden en gemeenteraadsleden in Nederland.

Algemeen bestuurslid Utrecht/Noord-Holland

Voor een evenwichtige spreiding zoeken we eveneens een bestuurslid uit de provincie Utrecht of Noord-Holland. Ook hiervoor geldt dat je binnen het bestuur bijdraagt aan het bereiken van onze doelstellingen: het versterken van de rol en de positie van gemeenteraden en gemeenteraadsleden in Nederland.

Taken en competenties

 • Een bestuurslid heeft een onafhankelijke geest en is in staat om de vele belangen, zowel korte als lange termijn, te wegen in besluitvormingsprocessen;
 • Dient onafhankelijk te zijn zonder de schijn van belangenverstrengeling;
 • Stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden (als hoogste bestuursorgaan van het lokaal bestuur) sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto “Een sterke raad doet er toe”;
 • Kent de belangen van het lokaal openbaar bestuur en daarbinnen die van raadsleden (en hun steunfractie) en weet in de besluitvorming op onafhankelijke wijze die belangen zodanig te wegen dat sprake is van voldoende draagvlak;
 • De belangen van de leden kunnen uiteenlopen. Het bij elkaar brengen van deze belangen en ze te plaatsen in relevante toekomstontwikkelingen is een essentiële taak;
 • Is bekend met zowel ketenpartners in het lokaal openbaar bestuur als met de nationale politiek en hierbij horende beleidsvorming;
 • Heeft een goed netwerk en is in staat om dit uit te breiden en te onderhouden;
 • Draagt bij aan het bestuurlijk functioneren van de vereniging en werkt aan goede besluitvorming en adequate uitvoering van besluiten. Gaat voor samenhang en kwaliteit;
 • Werkt proactief aan de koers van het bestuur;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring en is in staat is om ontwikkelingen in het lokaal openbaar bestuur binnen een breder perspectief te plaatsen en weet deze te vertalen naar de dynamiek van een grote belangenvereniging;
 • Is een netwerker en verbinder;
 • Combineert besluitvaardigheid en een zakelijke inslag met oog voor de cultuur en structuur van de beroepsgroep;
 • Is representatief en communicatief sterk.

Praktische informatie

Het bestuur bestaat uit maximaal dertien bestuursleden, inclusief dagelijks bestuursleden. Leden van het algemeen bestuur hebben jaarlijks vier bestuursvergaderingen op zaterdagochtend. Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Ook wordt verwacht dat bestuursleden aanwezig kunnen zijn bij andere bijeenkomsten die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en andere relevante organisaties organiseren. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een dagdeel per maand, het gaat om een onbezoldigde functie met de mogelijkheid van een onkostenvergoeding.

Procedure

Wil jij je kandidaatstellen als algemeen bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? Stuur dan uiterlijk op vrijdag 27 oktober je cv en motivatie naar info@raadsleden.nl met vermelding van de vacature waarop je solliciteert in de onderwerpregel van de mail ("Bestuurslid Noord-Nederland" of "Bestuurslid Utrecht/Noord-Holland").

Onderdeel van de procedure is een gesprek met de door de ledenvergadering ingestelde verkiezingscommissie. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering, gepland op 25 november in Assen, voor een periode van vier jaar benoemd. Voor meer informatie over de procedure en de functie kun je contact opnemen met Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl.