Tweede Kamer achter maatregelen bedreiging richting raadsleden

Tweede Kamer achter maatregelen bedreiging richting raadsleden

De Tweede Kamer vindt dat er meer aandacht voor de ondermijnende effecten van agressie en bedreiging tegen raadsleden moet zijn. De Kamer heeft daarom in een debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aandacht gevraagd voor meer nazorg en voor acties om agressie en geweld tegen raadsleden te beperken.

Aanleiding voor het debat in de Kamer zijn de bedreigingen richting raadsleden en andere lokale bestuurders in de afgelopen weken als gevolg van de discussie rondom de vluchtelingenopvang. Raadsleden in onder meer Rijswijk en Wormerland zijn bedreigd.

De Tweede Kamer onderstreepte dat agressie, bedreiging en intimidatie tegen raadsleden en andere lokale politici ontoelaatbaar is. PvdA-Kamerlid Marcouch vindt dat moet worden voorkomen dat raadsleden anoniem gaan opereren, omdat ze moeten vrezen voor bedreigingen. Bovendien vindt hij dat er ook nazorg moet zijn voor de familieleden van raadsleden die worden bedreigd. CDA’er Van Toorenburg merkt dat raadsleden onderwerpen soms zelfs mijden omdat ze vrezen voor agressie en geweld. VVD-Kamerlid Veldman vroeg zich af waar de grens ligt bij het online bedreigen van lokale politici via sociale media. D66’er Kaya benadrukte tijdens het debat dat uit een enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt dat het functioneren of stemgedrag van maar liefst twintig procent van de raadsleden wordt aangetast.

Aandacht voor nazorg

Voorzitter Mark den Boer sprak maandag namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met de minister over dit onderwerp. Hij pleitte onder meer voor het in het leven roepen van een speciaal meldpunt. ‘’De nazorg voor raadsleden die met agressie en bedreigingen te maken krijgen moet beter’’, zegt Den Boer in het Algemeen Dagblad. ‘’Voor hen kan een luisterend oor heel belangrijk zijn.’’ Minister Plasterk deelde de Kamer mee dat hij op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan de slag gaat met een Vertrouwenslijn speciaal voor raadsleden. In het gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de minister ook ingestemd met het voorstel om meer aandacht aan nazorg te schenken voor raadsleden die te maken hebben gekregen met bedreigingen en intimidaties.

Plasterk benadrukte tijdens het Kamerdebat dat er altijd aangifte moet worden gedaan als er sprake is van een bedreiging, ook als dit bijvoorbeeld gebeurd via sociale media als Twitter of Facebook. Dit versterkt het bewustzijn ervan. Bovendien gaf hij aan dat hij een Toolkit Veilig Bestuur heeft geïntroduceerd voor politieke ambtsdragers waarin staat hoe met agressie en geweld kan worden omgegaan. Onderdeel daarvan is onder meer de Vertrouwenslijn die raadsleden altijd kunnen bellen als ze slachtoffer zijn van bedreiging of intimidatie.