Tweede Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

Tweede Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen ingestemd met het wetsvoorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken om digitale besluitvorming in gemeenten mogelijk te maken. Zo kunnen gemeenteraadsleden ook in deze tijd van coronamaatregelen en digitale vergaderingen besluiten nemen. 

Juridisch gezien was het niet mogelijk voor gemeenteraden om digitaal besluiten te nemen. Ondanks dat gemeenteraden uitgezonderd waren van het samenkomstverbod, kozen veel raden ervoor om niet bijeen te komen. Zij vonden het belangrijk om de richtlijnen die voor heel Nederland gelden ook te volgen. In vervolg hierop riep o.a. de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de minister op tot een spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk maakt.

Nadat dit wetsvoorstel eerder al door de ministerraad is goedgekeurd is het nu ook door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het wetsvoorstel gaat nu richting de Eerste Kamer. Als laatste stap moet de koning het ondertekenen en moet het gepubliceerd worden in de Staatscourant. Wanneer de wet ingaat en gemeenteraden er dus mee aan de slag kunnen is op dit moment onduidelijk. De verwachting is dat de Eerste Kamer 7 april instemt met de spoedwet. Als dit het geval is dan zou de wet volgende week al van kracht kunnen zijn. 

Kernpunten wetsvoorstel

De spoedwet bestaat uit verschillende voorwaarden. Allereerst is de spoedwet geldig tot 1 september daarna is het mogelijk om de wet te verlengen met twee maanden. Voor de vergaderingen zelf moeten raadsleden herkenbaar in beeld zijn. Hun identiteit moet kunnen worden vastgesteld. Minimaal de helft van de raadsleden moet aanwezig zijn bij de vergadering om het een rechtsgeldige bijeenkomst te maken. Om de openbaarheid van vergaderingen te waarborgen moet het voor inwoners mogelijk zijn om live mee te kunnen kijken. Andere belangrijke punten lezen? Het wetsvoorstel in 10 kerpunten kunt u hier lezen.

Meer weten?

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden riep de minister eerder al op digitale besluitvorming mogelijk te maken. Vrijdag 3 april vindt er een webinar plaats over digitaal vergaderen en besluitvormen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelden vindt hier: webinar digitaal vergaderen en besluitvorming