Tweede Kamer stemt voor hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten

Tweede Kamer stemt voor hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verhogen van vergoedingen voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners. De maandelijke vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners is nu nog €250,82 tot €671,77, afhankelijk van de grootte van de gemeenten.

Voor het herfstreces vergaderde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2018. Meerdere Kamerleden wezen minister Ollongren op het feit dat raadsleden al lange tijd in onzekerheid worden gehouden over de vergoedingen. Minister Ollongren zegde toe om opnieuw in gesprek te gaan met de VNG over de vergoedingen, maar desondanks volgde er een motie die de minister hiertoe verplichtte. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden had voor dit debat een brief aan de Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken gestuurd waarin de vereniging kenbaar had gemaakt ontevreden te zijn over de duur en onderzekerheid van de onderhandelingen.

Brede steun

Over de motie werd vandaag gestemd. De motie was ingediend door ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf en mede ondertekend door Harry van der Molen (CDA), Jan Middendorp (VVD), Monica den Boer (D66), Roelof Bisschop (SGP) en Nevin Özütok (GroenLinks). De motie verzoekt de regering om in overleg te treden met de VNG voor een structurele verhoging van de vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners en de dekking daarvoor te zoeken binnen het Gemeentefonds.