Tweede Kamer: Zorg voor aantrekkelijker raadslidmaatschap

Tweede Kamer: Zorg voor aantrekkelijker raadslidmaatschap

De regering moet zich gaan inzetten voor een aantrekkelijker ambt van decentrale volksvertegenwoordigers. In een door de Tweede Kamer unaniem aangenomen motie van Glimina Chakor (GL/PvdA) en Inge van Dijk (CDA) wordt opgeroepen om “te bezien welke aanpassingen wenselijk zijn” hier toe te komen.

Voornaamste aanleiding voor de motie is de forse werkdruk onder raadsleden, met als gevolg het vroegtijdig stoppen. Beide Kamerleden zijn van mening dat voor het naar behoren uitvoeren het ambt, een aantrekkelijk raadslidmaatschap voorwaardelijk is. Een opvatting die, gezien de uitslag van de motie, kamerbreed gedeeld wordt.

In gesprek met beroepsverenigingen

De regering wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met onder meer de beroeps- en belangenverenigingen over welke aanpassingen er doorgevoerd zouden kunnen worden, om het ambt uiteindelijk aantrekkelijker te maken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich actief in voor een aantrekkelijk ambt, en stelt zich beschikbaar voor gesprekken met de regering over mogelijke aanpassingen.

Meer informatie

De Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk kunt u hier vinden. De uitslag van de stemming vindt u hier.

Uit onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het ambt en de werkdruk onder raadsleden, wordt onder meer het verhogen van de vergoeding genoemd. 

Ook het investeren in de positie en omvang de griffie en andere hulptroepen, waaronder commissieleden, kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk.