Tweederde raadsleden ziet niets in kabinetsvoorstel verkleining gemeenteraden

Tweederde raadsleden ziet niets in kabinetsvoorstel verkleining gemeenteraden

Een ruime meerderheid van de gemeenteraadsleden (66%) staat negatief tegenover het voornemen van het kabinet om het aantal raadsleden te verminderen. Dat blijkt uit een enquête die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder haar leden heeft gehouden. Veel raadsleden vrezen dat de hoge werkdruk alleen maar verder zal toenemen als de omvang van gemeenteraden wordt beperkt.

In het regeerakkoord en in de visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting heeft het kabinet aangekondigd met voorstellen te komen om het aantal politieke ambtsdragers, waaronder ook gemeenteraadsleden, te verminderen. Het kabinet wil daarmee het openbaar bestuur efficiënter en slagvaardiger maken. De raadsleden denken echter niet dat het verminderen van het aantal raadsleden daaraan bijdraagt. 73% van de raadsleden denkt bijvoorbeeld niet dat de snelheid en integraliteit van besluitvorming daardoor wordt bevorderd. Ook denkt 66% niet dat gemeenteraden daardoor meer op hoofdlijnen gaan debatteren.

86% van de raadsleden denkt dat een vermindering van het aantal raadsleden leidt tot een verdere toename van de toch al hoge werkdruk. Zij vrezen dat daardoor steeds meer raadsleden gaan afhaken en dat het steeds moeilijker zal worden om raadsleden te vinden. Veel raadsleden vinden ook dat het kabinetsvoornemen haaks staat op het overhevelen van taken van het rijk en de provincie naar gemeenten. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van raadsleden nemen daardoor alleen maar toe. 68% van de raadsleden vindt dan ook dat daar een hogere raadsvergoeding tegenover moet staan en dat moet worden geïnvesteerd in de ondersteuning en de kwaliteit van raadsleden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat de resultaten van de enquête aanbieden aan minister Spies van Binnenlandse Zaken. De vereniging zal de minister daarbij oproepen het standpunt van de raadsleden te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel.