Twynstra Gudde ontvangt KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek

Dinsdag 21 februari heeft organisatieadviesbureau Twynstra Gudde het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek ontvangen uit handen van Monique Jongerius (afdelingshoofd KING). Het bureau was al aspirant-houder van het keurmerk en is nu keurmerkhouder voor bestuurskrachtonderzoek. Twynstra Gudde voldoet, net als de zes eerder gecertificeerde bureaus, aan de kwaliteitseisen die KING stelt aan bestuurskrachtonderzoek.

KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) vindt bestuurskrachtonderzoek belangrijk. Door middel van een bestuurskrachtonderzoek kunnen gemeenten erachter komen waar hun sterke en minder sterke punten liggen. Zo zien zij of ze de goede dingen op de goede manier doen. En wat er beter kan. In 2010 is KING samen met en op verzoek van gemeenten begonnen met het certificeren van onderzoeksbureaus. In de eerste ronde hebben zes bureaus het keurmerk voor bestuurskrachtonderzoek ontvangen. Dit jaar is daar één onderzoeksbureau bijgekomen. Twee bureaus zijn nu aspirant-houder van het keurmerk, volgend jaar zullen zij getoetst worden voor het keurmerkhouderschap. Het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek is geldig voor vier jaar.

Voorbereiding op bestuurskrachtonderzoek

KING kan gemeenten helpen bij het formuleren van een goede opdracht voor een bestuurskrachtonderzoek: wat leeft er in de gemeente en wat wil de gemeente uit het onderzoek halen? In de nieuw te verschijnen gids voor het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek kunnen zij vervolgens een goede keuze maken uit gecertificeerde aanbieders. Zo weten gemeenten dat zij kwaliteit in huis halen.