Uitkomsten Raadsledenenquete over agressie en geweld vanavond in Nieuwsuur

DEN HAAG – De resultaten van de deze maand door Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu gehouden enquête onder raadsleden, over agressie en geweld, worden vanavond in Nieuwsuur bekend gemaakt.

In de enquête is raadsleden gevraagd hoe vaak zij met agressie en of geweld (bedreiging, intimidatie en discriminatie) te maken hebben. Ook geven raadsleden antwoord op de vraag of agressie en geweld reden is om te stoppen met het raadswerk.

Uit eerdere onderzoeken, twee jaar geleden, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is gebleken dat agressie en geweld jegens lokale volksvertegenwoordigers een ernstig probleem is. Een derde van de raadsleden gaf toen aan te maken hebben gehad met (verbale) agressie en of geweld. 

De uitzending van Nieuwsuur begint vanavond om 22 uur op Nederland 2. De resultaten van de enquête zullen in het programma worden gepresenteerd. Aansluitend zijn de uitkomsten terug te lezen op de website van Raadslid.Nu, www.raadslid.nu.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging?Aanmelden kan hier