Utrechts raadslid pleit voor flexibele verlofregeling

Utrechts raadslid pleit voor flexibele verlofregeling

Utrechts raadslid Hester Assen heeft donderdag gepleit voor een flexibelere regeling voor zwangerschaps-, vaderschaps- & ziekteverlof voor raadsleden. Dat deed zij bij haar tijdelijke afscheid als Utrechts raadslid vanwege haar zwangerschapsverlof. Ze heeft het college en alle raadsleden opgeroepen om in contact met landelijke fracties de noodzaak te benadrukken dat de starre regelingen die er nu zijn niet horen bij deze tijd.

Hester Assen heeft dit gepleit middels een brief aan de gemeenteraad.

Huidige verlofregeling

Raadsleden kunnen verlof aanvragen vanwege zwangerschap of ziekte, echter zitten hier voorwaarden en beperkingen aan. Het verlof kan aangevraagd worden bij de voorzitter van het vertegenwoordigend orgaan. Binnen veertien dagen moet de aanvraag beoordeeld worden en bij deze beoordeling moet ook de ingangsdatum van het verlof worden vermeld.

Bij zwangerschap heeft een raadslid recht op 16 weken verlof waarbij de ingangsdatum ligt tussen de 6 en 4 weken voorafgaand aan de vermoedelijke datum van de bevalling. Indien noodzakelijk kan de periode van 16 weken worden verlengd met nogmaals 16 weken. Bij ziekte wordt, na een verklaring van een arts, verlof verleend van 16 weken op het moment dat een raadslid niet binnen 8 weken het werk kan hervatten. Een raadslid kan maximaal 3 keer verlof aanvragen gedurende een zittingsperiode. Daarnaast mag het verlof niet ingaan tijdens de laatste 16 weken van de raadsperiode.

Adoptie

Raadsleden hebben geen recht op verlof bij het worden van vader of het adopteren van een kind. Minister van Binnenlandse Zaken en Konkinkrijkrelaties Ollongren gaf vorig jaar al aan dat de verlofregeling beperkt blijft tot gevallen waarin zich de fysieke onmogelijkheid voordoet om het ambt te bekleden.

In de brief bepleit Hester Assen echter dat onder raadsleden andere behoeftes leven. Ze vindt dat in de huidige tijd ook vaders recht hebben op verlof bij het krijgen van een kind. Ook ziet zij graag meer smaken dan 16 of 32 weken verlof voor de zwangerschap, aangezien de verlofperiode bij 32 weken erg lang wordt. Ze pleit voor een flexibele regeling waarbij per situatie gekeken moet worden hoeveel weken toegevoegd wordt aan de standaard 16 weken. Daardoor kunnen raadsleden, die na de zwangerschap in staat zijn om te werken, zo snel mogelijk weer aan de slag.