Utrechtse raad kiest voor transparant lobbyregister

Utrechtse raad kiest voor transparant lobbyregister

Een lobbyregister voor raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en de top 20 ambtenaren kan gemeenten helpen om de transparantie te verbeteren.

De gemeenteraad van Utrecht heeft het college van burgemeesters en wethouders nu opgeroepen om één jaar de tijd te nemen om te onderzoeken hoe een lobbyregister precies vormgegeven kan worden. Er zijn nog weinig praktijkvoorbeelden, maar het koppelen van de agenda aan een excel zou al een mooie start zijn.

Hiermee volgt zij de aanbeveling op die het Europees anticorruptieorgaan, Greco, in 2019 aan Nederland heeft gedaan om corruptie te verminderen en integriteit te vergroten. Nu Nederland nog geen enkele aanbeveling heeft overgenomen, wil de gemeenteraad Van Utrecht hier werk van maken. De Tweede Kamer heeft in 2021 al besloten om een lobbyregister in te gaan voeren, maar voor de uitvoering daarvan wordt eerst het advies van hoogleraar Braun afgewacht dat eind dit jaar wordt verwacht.

Informatievoorziening is een van de belangrijkste hoekstenen volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om tot een goede, sterke raad te komen. Transparantie is daarbij een sleutelwoord. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft om die reden begin dit jaar gemeenteraden opgeroepen om een giftenregister bij te houden.

Meer informatie

Hier vindt u de Motie Lobbyregister Utrecht.
Lees hier meer over het openbaar register giften aan raadsleden.
Over de status van de 16 aanbevelingen van de GRECO kunt u hier verder lezen.