Vakmanschap van het raadslid vereist onderhoud

Vakmanschap van het raadslid vereist onderhoud

DEN HAAG – Het vakmanschap van het raadslid vereist onderhoud. Om het openbaar bestuur op niveau te houden is verdere professionalisering nodig. Zowel voor raadsleden als griffiers en ambtenaren. De Academie voor Lokale Politiek en Democratie gaat deze doorontwikkeling vormgeven.

De Academie voor Lokale Politiek en Democratie is een beweging die experimenten uitvoert en deelt om invulling te geven aan de vragen die spelen op lokaal niveau. Het is een samenwerking tussen de Thorbecke Academie en de gemeenteraad van Almere. Belangstellenden worden gevraagd om aan te sluiten om met hun expertisen bij te dragen aan de professionalisering van het vakmanschap van het raadslid en de ambtenaar.  

De beweging heeft hierbij als doel om kennis toegankelijk te maken voor de spelers in het lokaal bestuur en om het praktisch toe te kunnen passen. Raadslid.Nu werkt mee aan deze verdere professionalisering van het vak van raadslid. De beweging bewaakt de vraag van de lokale opdracht en het aanbod en brengt deze samen. Zij doen dit zoveel als mogelijk in combinaties in het werk en aan de hand van technologische mogelijkheden.

Het lege midden

Jan Dirk Pruim, een van de initiatiefnemers van de Academie, geeft een inzicht in de staat van de lokale democratie in zijn essay ‘Het lege midden’. Hier stelt Pruim dat de meeste burgers wel tevreden zijn met het huidige systeem, maar niet met invulling en uitvoering van dit systeem. Hij roept gemeenten en gemeenteraden dan ook op om te experimenteren en om te investeren in het functioneren van de raad. Ook stelt hij dat in de afgelopen 40 jaar de raad allen maar verder vast is gaan zitten in het stadhuis. De partijen zijn verstatelijkt en uit het Nationaal Raadsledenonderzoek blijkt ook dat raadsleden bevrijd willen worden uit het stadhuis en weer een vereniging van burgers wil zijn.

Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, is het slechte voor een deel eens met Pruim. Volgens den Boer hebben gemeenteraden genoeg instrumenten om contact te hebben met de samenleving: ‘’Ze kunnen meer dan ze misschien denken.’’ Hij is het wel met Pruim eens dat de raad meer in zichzelf moet investeren. ‘’Maar een raad komt nooit op hetzelfde informatieniveau als een college van burgemeester en wethouders. Een raad moet dat ook niet willen. Het gaat om sturen op hoofdlijnen’’, aldus den Boer.

Professionalisering van de raad

‘Het lege midden’ is het eerste essay van Jan Dirk Pruim, raadsgriffier in Almere en voormalig voorzitter van de Vereniging van Griffiers, in een reeks over de ontwikkeling van de raad. De komende essays zullen onder andere gaan over het gebruik van nieuwe technologie, ondersteuning van de raad, de invulling van de controlerende taak en de ontwikkelingen van (lokale) partijen. Pruim beoogt met zijn essays richting te geven aan de beweging voor professionalisering van raad en raadsleden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 mei 2017