Van de straat naar de raad

Van de straat naar de raad

Raadsleden vangen als volksvertegenwoordigers allerlei signalen en geluiden op in de samenleving. Het is vervolgens aan het raadslid om hier gehoor aan te geven en hier eventueel actie op te ondernemen. Om raadsleden inzicht te geven in dit proces is er op de digitale leeromgeving een nieuwe infographic geplaatst met ondersteunende video’s.

Raadsleden kunnen signalen opvangen en ophalen in de samenleving, bijvoorbeeld via hun privé omgeving, de media of op eigen initiatief van burgers. Dit kan als input fungeren voor verdere acties, zoals het issue te agenderen op de raadsagenda. Wanneer een raadslid signalen ontvangt is het van belang om vervolgens verdiepenede informatie te gaan verzamelen om het signaal te kunnen bevestigen of te kunnen duiden. Het verzamelen van informatie kan zowel binnen het gemeentehuis plaatsvinden, zoals bij de griffie of het ambtelijk apparaat, als buiten het stadhuis.

Vervolgens kan een raadslid bepalen welke urgentie hij/zij toekent aan het signaal. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang om de afweging te maken van wat voor inwoner het signaal komt en wat de aard van het signaal is. Is dit individueel of collectief en is het een structureel issue of gaat het over een incident? Wanneer de urgentie bepaald is kan een raadslid vervolgens het signaal van de inwoner, met de extra ingewonnen informatie, vervolg geven middels een van de raadsinstrumenten. De keuze voor het instrument hangt hier echter af van hetgeen het raadslid wilt bereiken. Is het hem of haar vooral te doen om informatie of een toezegging te krijgen of is het nodig een raadsbesluit te bewerkstelligen?

Hoe het proces van een signaal van een inwoner tot de keuze van een raadsinstrument loopt en welke overwegingen een raadslid hierbij kan maken is weergegeven in de infographic ‘’Van de straat naar de raad’’. Hier staan tevens een aantal korte video’s in om de informatie te verduidelijken. Deze infographic staat tevens om de digitale leeromgeving voor raadsleden. Kijk op leeromgeving.raadsleden.nl voor deze en meer modules over alle facetten van het raadslidmaatschap.