Vanaf oktober: bijeenkomsten over de Ideale Omvang van de Griffie

Vanaf oktober: bijeenkomsten over de Ideale Omvang van de Griffie

De raadsgriffies van gemeenteraden bestaan twintig jaar na invoering gemiddeld uit vier medewerkers, met uitschieters naar boven en beneden. Daarmee is de ondersteuning van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan nog lang niet op het ideale niveau.

Als belangrijkste hulptroep van de gemeenteraad is het essentieel dat de griffie over voldoende capaciteiten beschikt. Om daar te kunnen komen, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een reeks bijeenkomsten over de ideale omvang van de griffie, onder leiding van Petra Paulides.

In navolging van de trainingenreeks over de Werkgeversfunctie van de Raad, krijgen griffiers én raadsleden die actief zijn in de werkgeverscommissie van hun raad de gelegenheid om deel te nemen aan speciale bijeenkomsten.

Het doel van de bijeenkomst om met elkaar het gesprek te laten voeren over de doelstellingen van de raad, de verwachtingen van de griffie, en de investering die daar bij komt kijken. De sessies zijn dan ook bedoeld voor zowel het raadslid als de griffier. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de infographic over de Ideale Omvang en het rapport over de rechtspositie van de griffier, ‘Eigenstandig en(on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’

Overzicht

U kunt zich aanmelden door op één van de bovenstaande links te klikken.