Vandaag in Lelystad: Raad op weg naar 2018

Vandaag in Lelystad: Raad op weg naar 2018

LELYSTAD - Als raadslid heb je nog een kleine twee jaar tot de raadsverkiezingen van 2018. Wat staat je als raadslid te doen? Hoe kun je er voor zorgen dat je als raadslid in weinig tijd je raadswerk zo doet dat je sterk bent in het gemeentehuis maar ook dat doet wat inwoners graag willen? Over de andere rol van het raadslid in de veranderende lokale omgeving gaat het vandaag in de bijeenkomst in het stadhuis van Lelystad.

Marcel Boogers van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) zal in Lelystad een toelichting geven op het rapport van de Rob dat aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk is aangeboden. Dit rapport heeft als titel "15,9 uur - De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie" en verwijst daarmee naar de gemiddelde urenbesteding van raadsleden aan raadswerk.

Het rapport van de Rob geeft adviezen en doet aanbevelingen over hoe raadsleden hun tijd effectiever kunnen besteden, wat er nodig is om het raadswerk beter te ondersteunen en te faciliteren en hoe raadsleden beter de verbinding kunnen maken met de samenleving.

Reactie door raadsleden
Op de presentatie van Boogers zal het Velsense raadslid Bram Diepstraten een reactie vanuit het perspectief van raadsleden geven. Vanuit Lelystad zal raadslid Sjaak Kruis, die zich bezig houdt met het thema Buitenraad, ingaan op de relatie raad en inwoners.

Uiteraard is er volop ruimte voor debat en discussie met de aanwezige raadsleden. Ook zullen er tips en voorbeelden gegeven worden hoe raadsleden de dialoog met de inwoners kunnen versterken.

Raadslid.Nu gaf na het verschijnen van het Rob-rapport een reactie uit onder de titel: Raadsvergoeding niet meer van deze tijd. 

Een van de opvallende adviezen uit het rapport 15,9 uur is dat politieke conflicten niet op het spits dienen te worden gedreven, zie het bericht daarover op de website van Raadslid.Nu, klik hier op heftige politieke conflicten schaden het belang van de gemeenteraad. 

Magazine

In de bijeenkomst van Raadslid.Nu in Lelystad zal Raadslid.Nu ook haar nieuwe magazine presenteren. In dit magazine staan volop tips en adviezen hoe raadsleden door opleidingen beter kunnen scholen.

Het globale programma ziet er als volgt uit:

14.00 – inloop

14.30 – opening en welkom door Gerard Ram, raadslid Zaanstad en vice-voorzitter Raadslid.Nu

14.45 – Marcel Boogers, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, over het Rob-rapport "15,9 uur - De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie" met reactie door raadslid Bram Diepstraten (Velsen) en discussie met de zaal.

15:30 Stellingendebat & discussie met de zaal over tijdsbesteding raadsleden, raadslid minder in stadhuis meer in samenleving en over vergoeding van raadsleden, met o.m. raadslid Sjaak Kruis (Lelystad) en ex-griffier Bert Floor.

16.45 – Presentatie Magazine Raadslid.Nu aan raadsleden

17.30 – sluiting