Veel raadsleden weten niet dat gemeente regisseur veiligheidsbeleid is

Veel raadsleden weten niet dat gemeente regisseur veiligheidsbeleid is

DEN BOSCH - 72% van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder raadsleden uitzette. De enquete is zaterdag aangeboden door Patrick van den Brink, directeur van het CCV, aan Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, tijdens het Raadsledencongres in Den Bosch.

⇒ Download

Meer dan de helft van de raadsleden (56%) geeft bovendien aan dat de regie volgens hen bij de Veiligheidsregio ligt; de regionale voorziening die verantwoordelijk is voor de crisis- en rampenbestrijding en niet voor de lokale problematiek zoals jeugdcriminaliteit, overlast of woninginbraak. Gevraagd naar waar de regie volgens hen behoort te liggen, geeft nog steeds een derde aan dat dit bij de Veiligheidsregio is.

Opvallend

Veel gemeenteraden stelden afgelopen jaar een nieuw integraal veiligheidsplan vast met daarin de eigen lokale prioriteiten. De rol van de Veiligheidsregio in deze plannen is marginaal. Dat maakt deze uitkomst des te opvallender. Waarom raadsleden vooral de Veiligheidsregio kiezen als regisseur voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de ‘misleidende’ naam van de Veiligheidsregio of met de eventueel vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken.

Vier jaar geleden werd dezelfde enquête onder raadsleden gehouden. Toen koos 41% van hen de Veiligheidsregio als feitelijke regisseur; maar dat was niet zo hoog als dit jaar (56%). Het percentage raadsleden dat toen de gemeente als regisseur van veiligheid aanwees, was een stuk hoger namelijk 44% (ten opzichte van 28% dit jaar).

Invloed op Politie

Gevraagd of de gemeenteraad voldoende invloed kan uitoefenen op de lokale inzet van de politie, vindt 42% van niet. Daarbij vindt 38% van de raadsleden dat er onvoldoende wijkagenten in hun gemeente werkzaam zijn.

Prioriteiten

Daarnaast is in kaart gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen raadsleden prioriteit geven op lokaal niveau. Woninginbraak staat hier met stip op de eerste plaats, gevolgd door verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Deze onderwerpen worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd.

Verantwoording

De CCV enquête over 'Raadsleden en Veiligheid' is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, toegestuurd aan alle raadsleden van Nederland. Ruim 400 raadsleden hebben de vragenlijst ingevuld, met de kanttekening dat 310 raadsleden de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Het is voor de tweede keer dat het CCV onderzoek doet onder raadsleden over het onderwerp ‘veiligheid’. De eerste keer vond plaats in 2011.