Veel vertrouwen in gemeentebestuur

Veel vertrouwen in gemeentebestuur

Een ruime meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in de instituties op lokaal niveau. Meer dan zestig procent heeft heel veel of tamelijk veel vertrouwen in de gemeenteraad en 72% in de burgemeester. Dat blijkt uit de Staat van Bestuur 2018, een rapport dat inzicht biedt in de ontwikkelingen in het decentrale bestuur. 

Het vertrouwen in het college van B&W is hoger dan het vertrouwen in de regering: 64% om 54%. Ook de betrokkenheid bij de lokale verkiezingen is relatief hoog: 56% heeft berichten over de gemeenteraadsverkiezingen gelezen in de lokale of regionale krant; 36% volgde in die periode de verkiezingen via de lokale radio of televisie.

Verkiezingen

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft zich gestabiliseerd op 55%. Hoewel dit een stuk lager is dan die bij nationale verkiezingen, is lokaal stemmen nog steeds de meest gebruikte vorm van participatie. 18% van de inwoners participeert (ook) op een andere manier in zijn gemeente; 8% nam de afgelopen vijf jaar deel aan een burgerinitiatief.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stemde een derde van de kiezers op een lokale partij. In vergelijking met de kiezers op andere partijen zijn deze kiezers vaker man, ouder en lageropgeleid. Voor veel andere kiezers spelen overwegingen van persoonlijke of geografische binding een rol.

Gemeenten treffen maatregelen om de betrokkenheid en participatie van inwoners buiten de stembus om te stimuleren: 64% organiseert bijvoorbeeld cursussen ‘lokale politiek’, 61% heeft een Verordening Burgerinitiatief, 27% een Referendumverordening en 12% heeft de mogelijkheid Right to Challenge.

Het rapport

Het rapport Staat van Bestuur 2018 is gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is hier geheel te lezen.