Veertig Friese raadsleden trappen politieke jaar af

Veertig Friese raadsleden trappen politieke jaar af

Zo'n veertig raadsleden uit Friesland hebben op maandag 10 september het politieke seizoen afgetrapt op de Raadscaroussel in Leeuwarden. In drie workshops hebben zij zich laten informeren over een aantal onderwerpen. Deze raadscaroussel werd door zowel ervaren als nieuwe raadsleden bezocht. De start van het politieke jaar was ook een goed moment om met elkaar bij te praten na afloop.

Deze raadscaroussel was een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Friese Gemeenten, de Friese kring van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze bijeenkomst viel in de serie raadsacademies die door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden georganiseerd wordt. In Leeuwarden hebben de raadsleden zich laten informeren over de laatste demografische ontwikkelingen in Friesland, gesprekken gevoerd over hoe meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen en zich laten informeren over de vele aspecten van burgerparticipatie.

Leeromgeving

De Raadsacademies hebben tot doel raadsleden te ondersteunen bij hun raadswerk. Tevens fungeren ze als netwerkbijeenkomsten waardoor raadsleden van diverse gemeenten van elkaar kunnen leren. De Raadsacademie maakt onderdeel uit van een breed opleidingsprogramma voor raadsleden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Onderdeel daarvan is ook de digitale leeromgeving, zodat raadsleden vanachter hun eigen pc of ipad op thema’s, competenties en specifieke onderwerpen een aanbod kunnen vinden van handreikingen, infographics en filmpjes. Dit alles is er op gericht om het raadswerk slimmer, handiger, effectiever en met meer betekenis voor de inwoners uit te voeren. In de komende weken en maanden houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadacademies o.a. in Leeuwarden. Voor een overzicht van onze bijeenkomsten door het land kunt u onze agenda raadplegen.

Raadsacademie

Wanneer uw raad belangstelling heeft voor het houden van een Raadsacademie kunt u contact opnemen met Gerhard Brunsveld via gerhard.brunsveld@raadsleden.nl of mailen aan info@raadsleden.nl.