Verbreed je kennis tijdens de ALV Raadsacademie

Verbreed je kennis tijdens de ALV Raadsacademie

Raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en hun kennis en kunde willen uitbreiden, zijn van harte uitgenodigd voor de algemene voorjaarsledenvergadering van 2023 en de Raadsacademie in Amersfoort op zaterdag 10 juni.

Tijdens de ALV Raadsacademie krijgen raadsleden tips en adviezen van onze experts en kennispartners op het gebied van de Wet open overheid, debat en samenwerking in de raad, digitalisering op straat, het belang van de eenpersoonsfractie en gemeentefinanciën

Debatteren en samenwerken

Om succesvol te zijn in de gemeenteraad is samenwerken met collega-raadsleden van cruciaal belang en welke wijze van debatteren in de raad daarbij het beste helpt. Het debat in de raad dient verschillende doelen. Een van de belangrijkste is om het eigen standpunt naar voren te brengen. In tijden van polarisatie en versplintering is dat van belang. Echter, om succesvol te zijn gaat het niet alleen om te laten zien wat je wilt, maar kan een slim en goed gevoerd debat een prima hulpmiddel zijn om in samenwerking met medestanders en tegenstanders in de raad maatschappelijke knelpunten en vragen op te lossen.

Wil je ervaren hoe dat het beste kan, dan mag je de deelsessies over “Samenwerking in Debat” niet missen. 

Rapport eenpersoonsfracties

Eenpersoonsfracties worden vaak als een probleem gezien, maar kúnnen de raad ook sterker maken, zo bleek uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Om eenpersoonfracties goed te laten functioneren is het belangrijk te investeren in een samenwerkingscultuur. Hoe doe je dat en wat er is er nodig om de ongelijkheid in de ondersteuning van fracties weg te nemen? Dat zijn twee van de vragen die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met raadsleden, in het bijzonder met eenpersoonsfracties, wil bespreken tijdens de deelsessie “Eenpersoonfracties in de raad”. Tijdens de sessie wil de vereniging ook bespreken in hoeverre een kiesdrempel in de lokale democratie is gewenst.

Raadslid en open overheid

Moet je als raadslid WhatsApp-berichten bewaren? En zijn er uitzonderingsregels? Twee van de vele vragen die besproken worden tijdens de deelsessie “Raadslid en Open Overheid” tijdens de Raadsacademie. Stel al je vragen aan expert Corrie Steenbergen over de Wet open overheid. 

Meer informatie

Om deel te nemen aan deze deelsessies, kan je als raadslid opgeven voor de kosteloze ALV Raadsacademie in Amersfoort via deze link

Lees hier meer over de deelsessie van Raden in Verzet over gemeentefinanciën

Bekijk hier de uitnodiging aan alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de ledenvergadering.