Verdere versterking lokale sturing

Verdere versterking lokale sturing

DEN HAAG- De lokale sturing dient verder versterkt te worden, want burgers kennen verantwoordelijkheden toe aan gemeenten terwijl de formele bevoegdheid van gemeenten op dat gebied beperkt is. Dit blijkt uit een onderzoek naar lokale kwaliteiten en de verantwoordelijkheid daarvoor, uitgevoerd door de VNG Denktank.

In 2013 is de VNG Denktank opgericht om een sterkere verbinding te maken tussen de wetenschap, de bestuurlijke praktijk en beleid. Dit jaar heeft een commissie onder leiding van Jan van Zanen burgemeester van Utrecht, onderzocht wat lokale kwaliteiten inhouden en waar de verantwoordelijkheid voor deze lokale kwaliteiten ligt.

Onderdeel van dit onderzoek is een uitgebreide enquête onder burgers geweest. Deze vragenlijst is ook voorgelegd aan raadsleden om zo de opvattingen van burgers en hun vertegenwoordigers te kunnen vergelijken op het gebied van lokale kwaliteiten en verantwoordelijkheid.

Belang domeinen

Raadsleden en burgers denken in hoofdlijnen hetzelfde over het belang van de verschillende domeinen voor lokale kwaliteiten. De twee domeinen die bij de twee onderzochte groepen bovenaan staan, zijn zorg en ondersteuning en schone leefomgeving. De domeinen vrije tijd en sociale leefomgeving staan onderaan bij zowel de burgers als de raadsleden.

Gedeelde verantwoordelijkheden

In het denken over verantwoordelijkheden zijn er grotere verschillen tussen raadsleden en burgers. Burgers kijken in het algemeen meer naar alle partijen (zichzelf, gemeente, andere partijen) en verwachten bij harde onderwerpen veel van gemeenten. Bij zachtere onderwerpen zien burgers echter wel degelijk een rol voor zichzelf en bij de meeste onderwerpen zien zij ook het belang van andere partijen. Gedeelde verantwoordelijkheid, is op basis van wat de burgers weergeven in de enquête, goed mogelijk.

Echter, burgers stellen gemeenten voor een aantal domeinen verantwoordelijk terwijl gemeenten vaak weinig verantwoordelijkheid dragen op deze domeinen. Zo hechten burgers bijvoorbeeld veel waarden aan de bestrijding van criminaliteit. Maar juist op dit terrein is de gemeente afhankelijk van de nationale overheid of andere partijen zoals de politie. Onderwerpen kunnen dus wel onderwerp zijn van dialoog in de gemeenteraad, maar over deze onderwerpen wordt uiteindelijk besloten buiten gemeenten om. Lokale sturing dient hier dus verder versterkt te worden.

Het gehele rapport ‘Gewoon, dichtbij’ van de VNG Denktank kunt u hier vinden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 december  2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu