Verdieping voor raadsleden; van accountantscontrole tot de rechtmatigheidstoets

Verdieping voor raadsleden; van accountantscontrole tot de rechtmatigheidstoets

DEN HAAG – Het raadslidmaatschap is zeer breed. Zo breed dat het vrijwel onmogelijk is om je als individueel raadslid bezig te houden met alle onderwerpen. Om als gemeenteraad als geheel tot een goede uitvoering van alle taken te komen, is het nodig om te differentiëren. Met het nieuwe raadsledenboekje is verdieping op specifieke onderwerpen voor raadsleden mogelijk.

Voor de komende raadsperiode wordt alweer voor de vierde keer het raadsledenboekje door Deloitte aangeboden aan de raadsleden. Dit 60 pagina’s tellende boekje gaat met name dieper in op de controlerende taak die de gemeenteraad heeft, maar bevat ook een uitgebreide verdieping op de andere taken van de gemeenteraad.

Accountantscontrole

Voor veel gemeenteraadsleden zijn de gemeentefinanciën een doolhof. Toch is het belangrijk om te weten dat de raad een belangrijke stempel drukt op de controle van de gemeentefinanciën. De gemeenteraad stelt namelijk de kaders vast voor de wijze waarop de accountant van de gemeente de controle uitvoert. Ook is deze zelfde accountant belast met het beoordelen van de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en de balansmutaties.

Meer informatie

Het raadsledenboekje is beschikbaar voor alle raadsleden. Een preview hiervan is hier te lezen. Het hele boekje kan opgevraagd worden bij Deloitte. Hier vindt u hoe u deze kunt verkrijgen.