U bent hier

Verduurzaming op lokaal niveau; wat verdeelt en wat verbindt?

Verduurzaming is een grote, gezamenlijke opgave. Een opgave die leidt tot tegenstellingen over welke soms ingrijpende keuzes worden gemaakt. Die tegenstellingen manifesteren zich op lokaal niveau in de raad, die de knopen moet doorhakken. Toch kan verduurzamen ook verbinden in plaats van verdelen. Op 26 maart is hierover een conferentie waar u als raadslid bent uitgenodigd om mee te praten.

De Raad voor de leefomgeving en infrastrucuur (Rli) stelt deze vragen over de besluitvorming rondom verduurzaming tijdens de conferentie 'Verbindend Verduurzamen' op donderdag 26 maart in De Woonindustrie in Nieuwegein. 

Raadsleden gezocht

De Rli zoekt gemeenteraadsleden die op deze conferentie mee willen praten over de vraag hoe de ideeën, kansen en zorgen van inwoners een plek krijgen in de verduurzamingsstrategie van Nederland? Raadsleden vormen vanuit hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol een cruciale schakel tussen inwoners en beleid. Hoe vullen gemeenteraadsleden hun rol in? Hoe gaan zij om met het samenspel tussen partijen? Hoe staan zij tegenover initiatieven van burgers? Hoe kunnen overheid en samenleving elkaar versterken? Wat doen gemeenteraadsleden zelf, waar hebben zij andere partijen bij nodig?

Wil je hierover meepraten, schrijf je dan in voor deze conferentie (informatie + aanmeldlink). Tijdens de conferentie ga je in dialoog met een breed gezelschap van ambtenaren, volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, studenten en wetenschappers. Sprekers zijn onder andere SCP-directeur Kim Putters, Denker des Vaderlands Daan Roovers, hoogleraar/schrijver Klaas van Egmond, DG EZK Sandor Gaastra en wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht). 

Regionale Energiestrategie

De eerste opgave voor gemeenten op het gebied van duurzaamheid is het werken aan een Regionale Energiestrategie (RES). Gemeenten moeten deze samen met en provincies en waterschappen voor hun regio (RES) opstellen. Wie erbij betrokken zijn en aan welke knoppen een raadslid kan draaien om invloed uit te oefenen ziet u in de Informatiekaarten in de leeromgeving.