Vergaderingen achter gesloten deur niet in strijd met Gemeentewet

Vergaderingen achter gesloten deur niet in strijd met Gemeentewet

Zolang er geen formele besluitvorming of definitieve beraadslagingen plaatsvinden, zijn informele gemeenteraadsvergaderingen niet in strijd met de wet.

Volgens de wet kan de gemeenteraad in uitzonderlijke gevallen besluiten tot besloten vergaderingen, maar worden deze gevallen niet specifiek door de wet gedefinieerd, benadrukt voormalig minister Bruins Slot.

Gemeenteraden komen regelmatig bijeen in informele, besloten sessies, zo meldde De Stentor, dagblad in het oosten van Nederland, deze zomer.

Als reactie op Kamervragen naar aanleiding van dit artikel, onderstreepte Bruins Slot het belang van maximale transparantie voor de burgers te handhaven en terughoudendheid te betrachten. Het is daarbij van essentieel belang is om ervoor te zorgen dat er geen formele besluitvorming plaatsvindt tijdens deze niet-openbare informele bijeenkomsten.

Gemeentewet

"Er zijn twee mogelijke situaties met betrekking tot de openbaarheid van gemeenteraadsbijeenkomsten: het betreft een vergadering volgens de voorschriften van de Gemeentewet, waarbij als uitgangspunt geldt dat besluitvorming en beraadslagingen volledig openbaar moeten zijn."

De gemeenteraad kan daarnaast besluiten tot besloten vergaderingen voor uitzonderlijke situaties. In dat geval bevatten de wetten geen strikte criteria om deze situaties te definiëren. Dergelijke besloten bijeenkomsten moeten een informerend of beeldvormend karakter hebben zonder politieke besluitvorming. 

"De wet geeft echter geen specifieke inhoudelijke normen voor besloten vergaderingen achter gesloten deuren," aldus de oud-minister. "Het is aan de raad zelf om te besluiten of er redenen zijn om af te wijken van de hoofdregel."

Meer informatie

Voor de volledige reactie van de minister op de Kamervragen, kunt u hier klikken.