Vergeet de bewoners niet! Lessen uit rekenkamerrapporten over gemeenschappelijke regelingen

Vergeet de bewoners niet! Lessen uit rekenkamerrapporten over gemeenschappelijke regelingen

Zorg voor concrete en meetbare doelen bij de woningvoorraad, maak afspraken over de transparantie vanuit het college en informeer bewonerscommissies over hun rechten. Dit zijn enkele aanbevelingen van de rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer aan de raad van Opmeer. Wat kunnen andere gemeenteraden leren van rekenkamerrapporten over gemeenschappelijke regelingen?

De rekenkamer Medemblik-Opmeer onderzocht de doeltreffendheid van de prestatieafspraken in het woonbeleid van Opmeer en beveelt de gemeenteraad aan concrete doelen te stellen voor de kernvoorraad van woningen en de wachttijden voor woningen.
De rekenkamer vindt namelijk dat het de taak van de raad is controleerbare kaders te stellen zodat de raad op de hoogte kan blijven van de beschikbaarheid van huurwoningen. Verder beveelt de rekenkamer de raad aan ervoor te zorgen dat het college in haar jaarstukken transparant is. Eerlijkheid over het behalen van de doelstellingen is essentieel, zodat de raad actie kan ondernemen wanneer doelen niet behaald worden. 

Lessen

Uit voorlopige waarnemingen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komen transparantie en controleerbare kaders naar voren als de belangrijkste verbeterpunten in gemeenschappelijke regelingen. Het wordt raadsleden sterk aanbevolen daar op in te zetten. 
Uit deze vergelijking van rekenkamerraporten over gemeenschappelijke regelingen komen ook de volgende succesfactoren naar voren: blijf realistisch wat betreft het budget en de verwachtingen, stel geen ambities vast zonder daar ook budget voor te reserveren, en ga op vaste momenten in overleg over de vooruitgang van het project in kwestie. 

Vergeet de bewoners niet

Ook al worden zij in de andere rapporten weinig tot niet benoemd, in veel gemeenschappelijke regelingen spelen ook inwoners een belangrijke rol. Zij zullen de voordelen of nadelen van een project namelijk ter lijve ondervinden. De rekenkamer Medemblik-Opmeer benadrukt in haar rapport het belang van bewonerscommissies. De inwoners horen bij woonbeleid centraal te staan, het is dus alleen maar logisch dat zij een stem krijgen in het proces. Het recht hierop is dan ook wettelijk geregeld in de Woningwet 2015
Het rekenkamerrapport signaleert dat de bewonerscommissie in Opmeer geen actieve rol vervult bij het opstellen van beleid en afspraken, en dat dit niet in de geest is van de Woningwet 2015. Het rapport raadt hierom de gemeenteraad van Opmeer aan om een informerende rol aan te nemen en de betreffende bewonerscommissie op de hoogte te stellen van haar rechten.