Vergoeding raadsleden blijft voorlopig ongewijzigd

Vergoeding raadsleden blijft voorlopig ongewijzigd

De vergoeding die raadsleden ontvangen voor het raadswerk blijft in 2018 (voorlopig) ongewijzigd. Dit blijkt uit de circulaire die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepubliceerd. In deze circulaire geeft het ministerie aan wat de verhoging van de vergoeding is voor raadsleden, burgemeesters en wethouders per 1 januari 2018 als gevolg van prijsindexatie.

Hier vind je wat de maandelijkse vergoeding voor raadsleden is

Burgemeesters en wethouders wel beter beloond

In tegenstelling tot de vergoeding van raadsleden die ongewijzigd blijft, groeit de bezoldiging die burgemeesters en wethouders krijgen het komend jaar wel. De bezoldiging voor burgemeesters en wethouders stijgt komend jaar met 1,4% structureel en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze verhoging voor burgemeesters en wethouders is een gevolg van nieuwe cao-afspraken voor Rijksambtenaren die doorwerken naar burgemeesters en wethouders. De volledige circulaire met alle vergoedingen voor lokale politieke ambtsdragers kunt u vinden via deze link.

Oproep Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten te verhogen

De vergoeding bleef ongewijzigd nadat voormalig minister Plasterk besloot in zijn laatste begroting dat een eventuele verhoging een zaak voor een volgend kabinet is. Dit gebeurde ondanks dat de toenmalig minister tijdens het VNG-jaarcongres aangaf zich hard te willen maken voor een hogere vergoeding.

Hogere vergoeding kleine gemeenten

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt zich hard voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verwijst daarbij ook naar de aanbeveling uit het rapport ‘’Maatwerkdemocratie’’ van de VNG Denktank onder leiding van de huidige minister Ollongren om de verschillen in vergoeding tussen gemeenten te verkleinen. Om deze oproep kracht bij te zetten heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenspraak met de Vereniging van Griffiers en de VNG, maandag 6 november een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. In deze brief wordt er opgeroepen de vergoeding voor kleine gemeenten te verhogen en hier voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 duidelijkheid over te hebben.