"Vergoeding raadsleden kleine gemeenten omhoog"

"Vergoeding raadsleden kleine gemeenten omhoog"

LELYSTAD/DEN HAAG – ‘Raadsleden in kleine gemeenten moeten een hogere vergoeding krijgen voor hun raadswerk’, stelde Nico Erwich (raadslid Texel) afgelopen vrijdag tijdens de bijeenkomst ‘Raad op weg naar 2018’ in Lelystad. ‘Het is van belang om in de financiële vergoeding voor raadsleden te erkennen dat raadswerk in kleine gemeenten net zo veel tijd kan kosten als in grote gemeenten’, vervolgt hij. 

De discussie over de vergoeding voor raadsleden leidde tot uiteenlopende standpunten onder de aanwezige raadsleden. Jeantiënne van der Hoek (raadslid Lelystad) maakte duidelijk dat je geen raadslid moet worden voor het geld. ‘Dan moet je maar bij een bedrijf in de private sector gaan werken’, aldus van der Hoek. Deze opvatting gaat gepaard met de overtuiging dat het een eer is om de samenleving te mogen dienen. Hierbij past geen hogere vergoeding voor raadsleden. 

Vergoeding omhoog kleine gemeenten?

Feit is dat de raadsvergoeding in kleine gemeenten achterblijft bij die in de grote gemeenten, zo blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014. Achterliggende gedachte is dat het zijn van raadslid in een kleine gemeente minder tijd vraagt dan in een grote gemeente. De vergoeding dient hierop aan te sluiten. De vraag is of deze theorie overeenkomt met de praktijk. Het zijn van een kleine gemeente qua inwoneraantal kan soms betekenen dat veel tijd moet worden gespendeerd aan inwoners uit ver uit elkaar liggende dorpen met verschillende belangen. Vanuit dat uitgangspunt is een hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten zeker niet ondenkbaar. 

Betere opleiding raadsleden nodig?

Om goed te kunnen functioneren als raadslid is een even zo goede kennis van zaken vereist op lokaal politiek niveau. Het aantrekken van nieuwe raadsleden en ondersteunende medewerkers binnen de gemeente is van vitaal belang voor kwaliteitsverbetering binnen het lokaal bestuur. Ron de Haan (raadslid Castricum) stelde daaromtrent dat ‘we moeten zorgen voor een aantrekkelijke positie van de gemeente om  nieuw talent aan te trekken.’ In breder verband zou gezegd kunnen worden dat een hogere vergoeding voor raadsleden in iedere gemeente kan leiden tot het slaan van een kwaliteitsslag in de lokale politiek. Tegenstanders daarvan stellen zich op het standpunt dat een hogere vergoeding mensen met verkeerde motieven aantrekt en daarom onwenselijk is. 

Rob-rapport ’15,9 uur’

In het Rob-rapport ‘15,9 uur’ wordt gesteld dat het verschil in vergoeding tussen kleine en grote gemeente te sterk uiteenloopt en dat aanpassing hiervan wenselijk is.

Raadslid.Nu onderstreept de voorstellen van de Raad voor het Openbaar Bestuur voor een passender vergoeding van raadsleden en meer en betere ondersteuning van raadsleden om het raadswerk beter te kunnen uitvoeren. ‘De raadsvergoeding loopt te sterk uiteen en moet met name in kleine gemeenten omhoog. Het is mooi dat de Raad voor het Openbaar Bestuur dit punt benoemt. Wij voelen ons als Raadslid.Nu met dit rapport gesteund in ons pleidooi dat het systeem van raadsvergoedingen snel moet worden herzien. De huidige staffel op basis van gemeentegrootte is niet meer van deze tijd’, zegt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 26 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!