Vergoeding raadsleden mag niet aan derden worden uitbetaald

Vergoeding raadsleden mag niet aan derden worden uitbetaald

Het gerechtshof van Amsterdam besloot per 30 maart 2020 dat de vergoeding die een volksvertegenwoordiger ontvangt enkel direct aan hem of haar zelf uitgekeerd mag worden. De gemeente of de provincie mag deze vergoeding niet direct aan de partij uitbetalen omdat dit de onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers in gevaar kan brengen.

Begin maart werd door een lid van de Socialistische Partij een rechtszaak aangespannen tegen de provincie omdat deze weigerde de vergoeding van SP-raadsleden direct over te maken aan de partij in plaats van aan de individuele raadsleden. De provincie beargumenteerde dat dit onwettelijk was, omdat het in strijd was met wetsartikelen die de onafhankelijkheid van raadsleden waarborgen. Het gerechtshof van Amsterdam stelde dat de provincie in zijn gelijk stond en dat het overmaken van de vergoeding direct aan de SP inderdaad onwettelijk zou zijn.

Cessieovereenkomst

Het is bij de SP de norm dat de partij de vergoeding die haar leden krijgen in ontvangst neemt. Een deel hiervan gebruikt de SP dan voor partijzaken, en een deel wordt weer uitgekeerd aan de SP leden. De rechtszaak betrof een cessieovereenkomst waarbij de gemeente de vergoeding zou storten op de rekening van de SP, en waarbij het dan in de handen van de SP zou liggen om haar leden te betalen. De provincie weigerde op grond van de wet om dit te doen, een SP-raadslid vocht dit aan. Het gerechtshof bevestigde dat de provincie in haar recht stond om te weigeren de vergoeding direct aan de SP over te maken.

Afhankelijkheidspositie

Indien een raadslid voor zijn of haar vergoeding afhankelijk zou worden van een politieke partij kan de partij de vergoeding als pressiemiddel gebruiken om een raadslid tot bepaalde keuzes (stemmen) te dwingen. Dit zou schadelijk zijn voor de onafhankelijkheid van raadsleden, die eenmaal verkozen niet verplicht zijn om in alles met hun politieke partij mee te gaan.

Cessie van inkomsten

Het is het goed recht van raadsleden om hun inkomsten als zij dat willen aan hun politieke partij te doneren. Het is als raadslid wel geheel legaal om de inkomsten eerst in ontvangt te nemen en vervolgens een deel daarvan af te dragen aan de partij.

Precedent 2017, Noordoostpolder

In 2017 vond een vergelijkbare kwestie plaats in gemeente Noordoostpolder, ook toen besloot de rechtbank dat een volksvertegenwoordiger niet voor zijn of haar vergoeding afhankelijk mocht zijn van een politieke partij.

Meer informatie

Artikel Noordoostpolder 2017 - Gemeente hoeft vergoeding niet op SP-rekening te storten.
Arrest Gerechtshof 30 maart 2021 inzake SP-cesse Alberts-NH.